Wybierz oddział

Aktualności

1.10.2008
W dniach 26/27 września 2008 r. odbyło się szkolenie nauczycieli warszawskich gimnazjów do pilotażu Programu Edukacyjnego Olimpiad Specjalnych Polska „Dołącz do nas”.
30.09.2008
20 września 2008 r. Olimpiady Specjalne Polska uczestniczyły w Pikniku Organizacji Pozarządowych w ramach V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.
2.06.2008
W marcu 2007 roku, w Brukseli, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na organizatora Europejskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Przywilej realizacji tego wspaniałego wydarzenia sportowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, przyznano po raz pierwszy w historii, Narodowemu Programowi Olimpiad Specjalnych Polska z siedzibą w Warszawie.
5.05.2008
Mary Davis, wieloletni Dyrektor Narodowy Special Olympics Ireland została mianowana Dyrektorem zarządzającym SOEE (Special Olympics Europe/Eurasia). Zastąpiła na tym stanowisku Mike’a Smitha.

Strony

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.