Wybierz oddział

VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy, 22 września 2018 r.

22.09.2018

22 września br. Delegaci VI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego udzielili absolutorium ustępujacemu po 4 latach Komitetowi Krajowemu. Gratulacje.

Na kolejną kadencję wybrano Komitet Krajowy w następujacym składzie:

 • Anna Lewandowska - Prezes
 • Grzegorz Kurkowski - Wiceprezes ds. Organizacji
 • Dariusz Wosz - Wiceprezes ds. Finansów
 • Elżbieta Madejska - Wiceprezes ds. Sportu
 • Halina Andrzejak - zawodniczka Olimpiad Specjalnych Polska
 • Anna Kozak - Zapała - członek rodziny zawodnika Olimpiad Specjalnych Polska

członkowie niefukncyjni:

 • Maciej Michalski
 • Marek Szafarz
 • Jacek Jamroz
 • Piotr Iszczek
 • Andrzej Myśliwiec
 • Maria Ptak
 • Róża Banasik-Zarańska

Prezesem Honorowym jest Katarzyna Frank-Niemczycka.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 • Jadwige Korzeniowską
 • Jacka Materę
 • Piotra Grzelaka

Gratulacje!

 

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsor strategiczny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.