Wybierz oddział

Polanika powitała Olimpiady Specjalne Polska.

31.10.2018

Projekt „Chcę być lepszy!””

W dniach 26-28.10.2018 w Polanice odbyło się w Ogólnopolskie szkolenie dla kadry i wolontariuszy Olimpiad Specjalnych Polska. W szkoleniu wzięło udział 54 uczestników z całej Polski, którzy wzajemnie wymieniali się swoimi doświadczeniami od szczebla lokalnego po ogólnopolski. Warsztaty pozwoliły na podniesienie kwalifikacji i profesjonalizację osób koordynujących działania sportowe w Oddziałach. Podczas szkolenia podsumowano działalność sportową Olimpiad Specjalnych oraz planowano działania na najbliższe lata. Dzięki spotkaniu uczestnicy zyskali wiedzę służącą optymalizacji pracy na rzecz zawodników z niepełnosprawnościami.

Szkolenie zostało dofinansowane ze środków PFRON w ramach umowy ZZB/000480/BF/D z dnia 15.03.2018

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsor strategiczny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.