Wybierz oddział

Europejska Konferencja Szkoleniowa Programu Rodzinnego Olimpiad Specjalnych

21.11.2012

W dniach 18-21 października 2012 roku w Białobrzegach odbyła się Europejska Konferencja Szkoleniowa Programu Rodzinnego Olimpiad Specjalnych. Uczestnikami byli członkowie rodzin zawodników z 11 Oddziałów Regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska oraz działacze Special Olympics z Białorusi, Gruzji, Litwy, Rosji i Ukrainy. Konferencja była czasem intensywnego szkolenia w zakresie działania Programu Rodzinnego w strukturach Olimpiad Specjalnych.

W konferencji uczestniczyło 21 osób z 11 Oddziałów Regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska (Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Mazowieckie, Opolskie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie – Konin, Zachodniopomorskie) oraz 5 osób z krajów Eurazji (Białoruś, Gruzja, Litwa, Rosja, Ukraina).

Panel dotyczący Programu Rodzinnego poprowadzili: Marian Murphy – SOEE, Dyrektor ds. Rozwoju Programu Rodzinnego i „Młodzi Sportowcy” i Maureen Clarke - SOEE, Giuseppe Montemurri – Koordynator Programu Rodzinnego Olimpiad Specjalnych - Włochy, Józef Kwiotek, członek Komitetu Krajowego i koordynator Programu Rodzinnego w OR Śląskie

Panel dotyczący programu „Młodzi Sportowcy” poprowadzili: Roxana Ossian – koordynator SOEE ds. programu „Młodzi Sportowcy”, Joanna Styczeń-Lasocka, Dyrektor ds. Nowych Inicjatyw OSP.

Za przygotowanie sesji treningowej w przedszkolu integracyjnym (Ursynów, ul. Teligi 1) byli odpowiedzialni Edyta Adamus i Jakub Sołtysiński

W ramach konferencji odbył się również warsztat psychologiczny: „Aktywność społeczna i sportowa rodziny szansą na lepszy rozwój osobisty osób z niepełnosprawnością intelektualną”, który przygorowała Wanda Masalska-Szymanek

Celem konferencji było poznanie teoretycznych założeń Programu Rodzinnego Olimpiad Specjalnych i poznanie zasad Sieci Wsparcia Rodzin (Family Support Network). Dla organizatorów ważna była wymiana doświadczeń dotyczących działań Programu Rodzinnego Olimpiad Specjalnych w różnych krajach, poznanie dobrych praktyk działania, sposobów aktywizacji i pełniejszego zaangażowania członków rodzin w działania Olimpiad Specjalnych.

Została podjęta próba wypracowania wstępnej strategii działania rodzin w Oddziałach Regionalnych Olimpiad Specjalnych. Na koniec uświadomiono ważną rolę liderów Programu Rodzinnego.

Podsumowanie spotkania grupy polskiej

Podczas spotkania polskich uczestników konferencji zwrócono uwagę na potrzebę wyszkolenia silnych liderów Programu Rodzinnego, których zadaniem będzie szerzenie wiedzy o Olimpiadach Specjalnych i zachęcanie do większego zaangażowania się członków rodzin w działania organizacji.

Kolejną ważną rzeczą jest pogłębianie współpracy pomiędzy Dyrektorami Regionalnymi, Komitetami Regionalnymi a członkami rodzin – do tego potrzebni są aktywni koordynatorzy Programu Rodzinnego w oddziałach („łącznicy”).

W trakcie konferencji wysunięto postulat utworzenia bazy kontaktowej członków Programu Rodzinnego w celu ułatwienia wymiany informacji i dzielenia się doświadczeniami oraz stworzenie newslettera Programu Rodzinnego. Wyrażono chęć organizowania większej ilości szkoleń dla członków rodzin zawodników Olimpiad Specjalnych. Zgłoszono potrzebę większego zaangażowania rodzeństwa. W przyszłości członkowie rodzin mają odnaleźć się w roli poszukujących źródeł finansowania działań Olimpiad Specjalnych.

Omówiona została postawa członka Programu Rodzinnego - unikanie koncentracji na własnym dziecku, postawa służenia pomocą innym zawodnikom Olimpiad Specjalnych. Pomóc w tym mają warsztaty psychologiczne dla członków rodzin – wzmocnienie poczucia własnej wartości jako członka rodziny osoby niepełnosprawnej

Na koniec zaprezentowano uczestnikom Konferencji założenia programu „Młodzi Sportowcy”. Odbyła się też prezentacja sesji treningowej w przedszkolu – promocja programu „Młodzi Sportowcy” jest szansą na pozyskanie nowych zawodników Olimpiad Specjalnych oraz członków rodzin.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.