Wybierz oddział

Rodziny Olimpiad Specjalnych w działaniu

16.04.2013

W oddziałach regionalnych w miesiącach marzec – maj organizowane są spotkania Programu Rodzinnego Olimpiad Specjalnych. Spotkania odbyły się już w Wielkopolskiem (Konin), Świętokrzyskiem (Skarżysko-Kamienna ) i Dolnośląskiem (Wrocław). Ich celem jest propagowanie idei Olimpiad Specjalnych wśród członków rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną, aktywizacja członków Programu Rodzinnego, stworzenie sieci kontaktów oraz promocja programu „Młodzi Sportowcy”. Za organizację spotkań odpowiedzialni są regionalni koordynatorzy Programu Rodzinnego.

Pierwsze spotkanie odbyło się 2 marca 2013 roku w Koninie. Uczestniczyło w nim 13 członków rodzin reprezentujących regionalne kluby Olimpiad Specjalnych. Spotkanie prowadzili wspólnie regionalny koordynator Programu Rodzinnego Alicja Balcerczak oraz Dyrektor Regionalny Piotr Grzelak. Podsumowaniem obrad było sformułowanie planu działania Programu Rodzinnego na najbliższy rok. W najbliższym czasie Oddział Regionalny planuje również szkolenie z programu „Młodzi Sportowcy”.

Spotkanie w Skarżysku - Kamiennej (23 marca 2013) miało wyjątkowy charakter ze względu na pokaz ćwiczeń grupy „Młodych Sportowców”, która powstała w listopadzie ubiegłego roku jako klub „Iskierka” przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27 w Kielcach. Przedszkolaki, ich wychowawczynie i trenerki Małgorzata Stańczyk i Jolanta Łakomiec oraz rodzice i rodzeństwo dzieci zaprezentowały efekty ponad trzymiesięcznych treningów podczas VIII Ogólnopolskiego Mityngu Koszykówki Olimpiad Specjalnych. Spotkanie członków rodzin, zorganizowane przez koordynatora Programu Rodzinnego w Świętokrzyskiem Annę Kozak-Zapałę przy dużym wsparciu Dyrektora Regionalnego Dariusza Stachury, przebiegło pod znakiem dyskusji o miejscu członków rodzin w Olimpiadach Specjalnych, formach optymalnej współpracy członków rodzin z trenerami OS. Grupa rodziców ze Skarżyska-Kamiennej postanowiła ściślej współpracować z rodzimym klubem Olimpiad Specjalnych. Prowadzący spotkanie podkreślali znaczenie zaangażowania członków rodzin dla propagowania programu „Młodzi Sportowcy” wśród rodziców małych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Kolejne spotkanie członków Programu Rodzinnego odbyło się w dniu 11.04.2013 roku we Wrocławiu podczas VII Dolnośląskiego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób, w tym nauczycielki z przedszkoli integracyjnych z Wrocławia. Za organizację spotkania odpowiedzialna była Katarzyna Konior, Koordynatorka Programu Rodzinnego w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym, mama zawodniczki Olimpiad Specjalnych, 26-letniej Dominiki. Przedstawiono prezentacje dotyczące Olimpiad Specjalnych jako organizacji, Programu Rodzinnego oraz Programu „Młodzi Sportowcy”. Szczególnie ten ostatni temat zainteresował przedstawicielki czterech przedszkoli specjalnych i integracyjnych we Wrocławiu. Mamy nadzieję na nawiązanie z nimi współpracy i realizowanie w tych placówkach Programu Młodzi Sportowcy. Udało się stworzyć listę kontaktów Programu Rodzinnego i przeprowadzić burzliwą dyskusję na temat oczekiwań rodziców dotyczących działania PR. Ustalono dwa terminy spotkań, jeden w połowie maja w klubie Handicap, drugi pod koniec maja dla Dolnośląskiego.

Kolejne spotkanie Programu Rodzinnego już wkrótce w Kwidzynie.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.