Wybierz oddział

Ministerstwo Sportu

W 2020 roku Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska uczestniczy w programie Ministerstwa Sportu - Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu realizowane są następujące zadania:
 
 

Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych – Zadanie obejmuje 9 imprez sportowych w tym: organizację 7 zawodów o zasięgu ogólnopolskim oraz 2 imprez z udziałem reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska w zawodach o zasięgu międzynarodowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wszystkie imprezy odbywają się w ramach struktur Olimpiad Specjalnych i są zgodne z Ramowym regulaminem organizacji, realizacji i naboru uczestników zadania: imprezy sportowe osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska w roku 2020, w ramach umowy z Ministerstwem Sportu. Kalendarz wieloletni sportowy Olimpiad Specjalnych Polska zakłada rywalizację minimum w cyklu dwuletnim dla każdej dyscypliny na poziomie ogólnopolskim, uwzględniając zawody światowe, europejskie, do których zawody ogólnopolskie kwalifikują. Tak ułożony kalendarz wieloletni zawodów ogólnopolskich systematyzuje rywalizację w regionach, gdyż warunkiem udziału w zawodach ogólnopolskich jest uczestnictwo w zawodach regionalnych, a przez to motywuje do systematycznych treningów w danej dyscyplinie sportu. Rok 2020 to zaplanowana rywalizacja na poziomie ogólnopolskim w 11 dyscyplinach sportu, a także realizacja programu gier i zabaw ruchowych o tematyce sportowej  (piłka nożna, koszykówka, kolarstwo) związanej z Programem „Młodzi Sportowcy”. Pozostałe imprezy roku 2020 to X Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Zakopane -Bydgoszcz 2020, składające się z dwóch części, trzy jednodyscyplinowe mityngi i turnieje, jedne zawody w dwóch dyscyplinach. Wybór sportów  nie jest przypadkową działalnością w zakresie organizacji zawodów ogólnopolskich w danym roku.  Ogółem zadanie obejmuje 2265 uczestników. W tej liczbie znajdują się: zawodnicy (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) biorący udział w zawodach i imprezach (1071), osoby obsługujące zadanie (327), czyli osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach zadania jako obsługa sędziowska, techniczna, medyczna.  W kategorii wolontariusze (867 osób) umieszczono wszystkie inne osoby, które nie otrzymują wynagrodzenia w ramach zadania. W tej grupie osób znajdują się: trenerzy, opiekunowie zawodników startujących w zawodach (zgodnie z przepisami światowymi Olimpiad Specjalnych w proporcjach w ekipie: 1 trener – max 4 zawodników), wolontariusze zawodów i komitet organizacyjny zawodów – także pracujący jako wolontariusze.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2020/0005/0082/SubC/DS.-SN/2/MSa z dnia 02 marca 2020.
 
Promocja sportu osób niepełnosprawnych –  Celem kampanii #Grajmyrazem w 2020 roku jest w dalszym ciągu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat działalności oraz samej idei jaka przyświeca Olimpiadom Specjalnym w Polsce. Kontynuacja kampanii ma budować i rozwijać w społeczeństwie, obraz zawodników oraz samych Olimpiad Specjalnych. Chcemy uświadomić społeczeństwu, że Olimpiady Specjalne to nie tylko sportowa rywalizacja, pełna pozytywnych emocji, gry fair play, wysiłek, walka z własnymi słabościami, ale także zwykłe życie ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, którzy są wśród nas, którzy chcą żyć, być akceptowani na każdym polu, ponieważ taki problem mógłby spotkać każdego z nas. Każdy człowiek mógł się urodzić z niepełnosprawnością intelektualną, ten problem może spotkać naszych bliskich, przyjaciół – chcemy nauczyć społeczeństwo pozytywnego nastawienia do ludzi z problemem niepełnosprawności intelektualnej poprzez zawodników Olimpiad Specjalnych. Kampania ma na celu także stałe promowanie programów tj. „Młodzi Sportowcy”, „Programu Rodzinnego”, „Wolontariat” i 'Inkluzja'. Wszystkie działania związane z komunikacją Olimpiad Specjalnych są wspierane przez szerokie grono ambasadorów, które stale się poszerza. Kampania w 2020 roku nie będzie wyłącznie ograniczona do relacji z zawodów, chociaż jest to bardzo ważny element działalności, a w szczególności Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2020. Chcemy pokazać życie zawodników i ich rodzin na co dzień, ile czasu poświęcają na treningi, jakie stają przed nimi przeszkody oraz jak się mierzą z własnymi słabościami. Kampania #Grajmyrazem w 2020 będzie oparta o szereg aktywności komunikacyjnych przy wykorzystaniu szeroko zasięgowych kanałów komunikacyjnych w tym telewizja, radio, działania contentowe w serwisach online oraz w mediach społecznościowych.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2020/0001/0082/SubC/DS-SN/4/MSa z dnia 27 luty 2020

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.