Wybierz oddział

MSiT

W 2017 roku Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska uczestniczy w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki - Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu realizowane są następujące zadania:

Organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych – Zajęcia sekcji sportowych dla 2980 osób niepełnosprawnych są prowadzone w klubach Olimpiad Specjalnych i zaplanowano ich realizację w roku 2017 w ramach projektu z dofinansowaniem z MSiT w 15 Oddziałach Regionalnych naszego Stowarzyszenia.  Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska działa na terenie całej Polski i dociera do swoich beneficjentów poprzez kluby Olimpiad Specjalnych powoływane przy różnorodnych placówkach: oświatowych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej, i innych. W terenie kluby  (ok. 500 klubów w Polsce)  skupione są w  Oddziały Regionalne. Organizatorami zadania jest właśnie 15 z tych Oddziałów, które  koordynują to przedsięwzięcie. Zajęcia mają wskazaną dyscyplinę (lub dyscypliny) sportu,  w której są realizowane treningi spośród dyscyplin realizowanych w programie Olimpiad Specjalnych takich jak: gimnastyka, jeździectwo, wrotkarstwo, lekkoatletyka i biegi przełajowe, piłka nożna, pływanie, trójbój siłowy, tenis stołowy,  tenis, badminton, koszykówka, kajakarstwo, żeglarstwo, kolarstwo, piłka siatkowa, piłka ręczna, narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo szybkie, hokej halowy, bowling, bocce, judo, program MATP, golf.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2017/0081/0082/SubC/DS-SN/1/MR z dnia 28 kwietnia 2017.

Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych – Zadanie obejmuje 11 imprez sportowych dla 755 zawodników w tym: organizację 7 zawodów  o zasięgu ogólnopolskim, 1 zawody rangi europejskiej gdzie organizatorem są Olimpiady Specjalne Polska oraz 3 imprezy z udziałem reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska w zawodach  o zasięgu międzynarodowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym udział w Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, najważniejszej imprezie  dla naszych sportowców w roku 2017. Wszystkie imprezy odbywają się w ramach struktur Olimpiad Specjalnych. Siedem zawodów ogólnopolskich to mityngi i turnieje, które wynikają z wieloletniego kalendarza działalności sportowej Stowarzyszenia. Kalendarz sportowy Olimpiad Specjalnych Polska zakłada rywalizację minimum w cyklu dwuletnim dla każdej dyscypliny na poziomie ogólnopolskim, uwzględniając zawody światowe, europejskie, do których zawody ogólnopolskie kwalifikują. Tak ułożony kalendarz wieloletni zawodów ogólnopolskich systematyzuje rywalizację w regionach, gdyż warunkiem udziału w zawodach ogólnopolskich jest uczestnictwo w zawodach regionalnych, a przez to motywuje do systematycznych treningów w danej dyscyplinie sportu. Rok 2017 to zaplanowana rywalizacja na poziomie ogólnopolskim aż w 7 dyscyplinach.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2017/0005/0082/SubC/DS.-SN/2/MR z dnia 10 marca 2017.
 
Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych - 14 obozów, organizowanych przez Oddziały Regionalne Stowarzyszenia (8 obozów letnich i 7 obozów zimowych) dla 563 zawodników. Podczas obozów będzie realizowany program zajęć sportowych w zakresie określonych dyscyplin sportu (zimowe obozy z dyscyplinami zimowymi) z elementami turystyki i oraz gier i zabaw ruchowych oraz programem aktywnego wypoczynku. W obozach sportowych będzie uczestniczyć w zależności od planów Oddziałów od 30 do 80 osób niepełnosprawnych +  osoby obsługujące zadanie i wolontariusze Czas trwania obozu w przedziale 10 – 14 dni.  Uczestnikami – osobami z niepełnosprawnością, zaplanowanymi do udziału w obozach, są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku,  zarejestrowane w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska z Oddziałów Regionalnych. 

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2017/0070/0082/SubC/DS-SN/3/MR z dnia 24 kwietnia 2017

Zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych – Zakup sprzętu sportowego dla zawodników trenujących dyscypliny będące w programie Olimpiad Specjalnych Polska. Zadanie będzie realizowane przez Oddziały Regionalne (11), gdzie bezpośrednio będą realizowane zakupy sprzętu.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2017/0071/0082/SubC/DS-SN/4/MR z dnia 24 kwietnia 2017
 
Promocja sportu osób niepełnosprawnych – Poprzez Biuletyn Jezyk chcemy pokazać osiągnięcia zawodników z niepełnosprawnością intelektualną oraz jeszcze bardziej pobudzić  oraz promować  ich oraz ich rodzin aktywność sportową i społeczną. Bardzo zależy nam na kontynuowaniu promowania naszych zawodników w swoich rolach sportowych jak i życiowych. Poprzez Biuletyn Jeżyk, pokazujemy indywidualne osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich drużynowe osiągnięcia sportowe. Ich aktywność sportowa przekłada się na ich aktywność społeczną i osobistą. Pokazywanie w ten sposób osób z niepełnosprawnością intelektualną daje szanse na zmianę postrzegania i postaw społecznych względem tych osób oraz aktywizuje inne osoby niepełnosprawne. Publikacje docierają do osób związanych ze sportem, ale przede wszystkim do społeczności lokalnych, w których są osoby niepełnosprawnością intelektualną.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2017/0040/0082/SubC/DS-SN/5/MR z dnia 31 marca 2017

SPONSORZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH KATOWICE, CHORZÓW, MIKOŁÓW – 9-12 czerwca 2018 r.

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH KATOWICE, CHORZÓW, MIKOŁÓW – 9-12 czerwca 2018 r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.