Wybierz oddział

MSiT

W 2018 roku Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska uczestniczy w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki - Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu realizowane są następujące zadania:

Organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych – Zajęcia sekcji sportowych dla 3097 osób niepełnosprawnych są prowadzone w klubach Olimpiad Specjalnych i zaplanowano ich realizację w roku 2018 w ramach projektu z dofinansowaniem z MSiT w 17 Oddziałach Regionalnych naszego Stowarzyszenia.  Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska działa na terenie całej Polski i dociera do swoich beneficjentów poprzez kluby Olimpiad Specjalnych powoływane przy różnorodnych placówkach: oświatowych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej, i innych. W terenie kluby  (ok. 500 klubów w Polsce)  skupione są w  Oddziały Regionalne. Organizatorami zadania jest właśnie 17 z tych Oddziałów, które  koordynują to przedsięwzięcie. Zajęcia mają wskazaną dyscyplinę (lub dyscypliny) sportu,  w której są realizowane treningi spośród dyscyplin realizowanych w programie Olimpiad Specjalnych takich jak: gimnastyka, gimnastyka artystyczna, jeździectwo, wrotkarstwo, lekkoatletyka i biegi przełajowe, piłka nożna, pływanie, dwubój i trójbój siłowy, tenis stołowy, tenis, badminton, koszykówka, kajakarstwo, żeglarstwo, kolarstwo, piłka siatkowa, narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo szybkie, bieg na rakietach śnieżnych, hokej halowy, unihokej, bowling, bocce, judo, program MATP, golf.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2018/0070/0082/SubC/DS-SN/1/MSa z dnia 10 maja 2018.

Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych – Zadanie obejmuje 4 imprezy sportowe dla 1255 zawodników: organizację 4 zawodów  o zasięgu ogólnopolskim w tym XI Ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Wszystkie imprezy odbywają się w ramach struktur Olimpiad Specjalnych. 3 z tych zawodów to mityngi i turnieje, które wynikają z wieloletniego kalendarza działalności sportowej Stowarzyszenia. Kalendarz sportowy Olimpiad Specjalnych Polska zakłada rywalizację minimum w cyklu dwuletnim dla każdej dyscypliny na poziomie ogólnopolskim, uwzględniając zawody światowe, europejskie, do których zawody ogólnopolskie kwalifikują. Tak ułożony kalendarz wieloletni zawodów ogólnopolskich systematyzuje rywalizację w regionach, gdyż warunkiem udziału w zawodach ogólnopolskich jest uczestnictwo w zawodach regionalnych, a przez to motywuje do systematycznych treningów w danej dyscyplinie sportu. Rok 2018 to zaplanowana rywalizacja na poziomie ogólnopolskim aż w 14 dyscyplinach.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2018/0036/0082/SubC/DS.-SN/2/MSa z dnia 12 kwietnia 2018.
 
Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych - 15 obozów, organizowanych przez Biuro Narodowe i Oddziały Regionalne Stowarzyszenia (9 obozów letnich i 6 obozów zimowych) dla 637 zawodników. Podczas obozów będzie realizowany program zajęć sportowych w zakresie określonych dyscyplin sportu (zimowe obozy z dyscyplinami zimowymi) z elementami turystyki i oraz gier i zabaw ruchowych oraz programem aktywnego wypoczynku. W obozach sportowych będzie uczestniczyć w zależności od planów Oddziałów od 30 do 80 osób niepełnosprawnych +  osoby obsługujące zadanie i wolontariusze Czas trwania obozu w przedziale 10 – 14 dni.  Uczestnikami – osobami z niepełnosprawnością, zaplanowanymi do udziału w obozach, są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku,  zarejestrowane w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska z Oddziałów Regionalnych. 

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2018/0090/0082/SubC/DS-SN/3/MSa z dnia 06 czerwca 2018

Promocja sportu osób niepełnosprawnych – Poprzez kampanię #Grajmyrazem chcemy pokazać osiągnięcia zawodników z niepełnosprawnością intelektualną oraz jeszcze bardziej pobudzić  oraz promować  ich oraz ich rodzin aktywność sportową i społeczną. Bardzo zależy nam na kontynuowaniu promowania naszych zawodników w swoich rolach sportowych jak i życiowych. Poprzez np. Biuletyn Jeżyk, pokazujemy indywidualne osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich drużynowe osiągnięcia sportowe. Ich aktywność sportowa przekłada się na ich aktywność społeczną i osobistą. Pokazywanie w ten sposób osób z niepełnosprawnością intelektualną daje szanse na zmianę postrzegania i postaw społecznych względem tych osób oraz aktywizuje inne osoby niepełnosprawne. Publikacje docierają do osób związanych ze sportem, ale przede wszystkim do społeczności lokalnych, w których są osoby niepełnosprawnością intelektualną.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2018/0004/0082/SubC/DS-SN/4/MSa z dnia 26 marca 2018

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsor strategiczny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.