Wybierz oddział

MSiT

Od stycznia 2020 roku Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny OSP wielkopolskie - Poznań uczestniczy w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki - Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych.

Organizacja Zajęć Sekcji Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych

Umowa nr   2020/0052/0082/Sub.C/DS.-SN/1/MSa z  09.06.2020

 

 

 

W 2017 roku Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny OSP wielkopolskie - Poznań uczestniczy w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki - Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych.

 

W ramach tego programu realizowane są następujące zadania:

 

Organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2017/0081/0082/Sub.C/DS.-SN/1/MR z dnia 28.04.2017r

Organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych w Oddziale Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Poznań. Zajęcia sekcji sportowych dla 360 osób niepełnosprawnych są prowadzone w klubach Olimpiad Specjalnych na terenie OR Wielkopolskie – Poznań. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań działa na terenie byłych województw poznańskiego, leszczyńskiego i pilskiego. Dociera do swoich beneficjentów poprzez kluby Olimpiad Specjalnych powoływane przy różnorodnych placówkach: oświatowych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej, i innych. Zajęcia mają wskazaną dyscyplinę (lub dyscypliny) sportu,  w której są realizowane treningi spośród dyscyplin realizowanych w programie Olimpiad Specjalnych takich jak: jeździectwo, wrotkarstwo, lekkoatletyka, piłka nożna, pływanie, trójbój siłowy, tenis stołowy,  tenis, badminton, koszykówka, żeglarstwo, narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo szybkie, bowling, bocce, judo, program MATP.

 

Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2017/0005/0082/Sub.C/DS- SN/2/MR   z dnia 10.03.2017r

W roku 2017 Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Poznań ma zaszczy organizacji X Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych, który odbędzie się w dniach 05-08.10.2017r w Trzciance oraz I Ogólnopolskiego Turnieju Judo Olimpiad Specjlanych, który odbędzie się w dniach 24-26.11.2017r w Poznanaiu

 

Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2017/0070/0082/SubC/DS-SN/3/MR z dnia 24.04.2017r

Organizacja 2 obozów sportowych (letni i zimowy) w Oddziale Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Poznań dla 69 zawodników. Podczas obozów będzie realizowany program zajęć sportowych w zakresie określonych dyscyplin sportu (zimowe obozy z dyscyplinami zimowymi) z elementami turystyki i oraz gier i zabaw ruchowych oraz programem aktywnego wypoczynku. Czas trwania obozu w przedziale 10 – 13 dni. 

 

 

Zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych realizowany przez Oddział Regionalny.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2017/0071/0082/Sub.C/DS-SN/4/MR

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.