Wybierz oddział

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne i komunikaty

Data ogłoszenia przetargu: 16.01.2020

Zapraszamy do wykonania odziezy dla obsługi Ogolnopolskich Zimowych igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Bydgoszcz 2020.

Data ogłoszenia przetargu: 16.01.2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zapytaniem dot. wykonania usługi wydawniczej w ramach Oólnopolskich ZImowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Bydgoszcz 2020.

Data ogłoszenia przetargu: 15.01.2020

Zapraszamy zo zapoznania się z zapytaniem ofertowym na realizację usługi transportowej – Zakup biletów lotniczych dla reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska uczestniczącej w Narodowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Szwecja z udziałem zaproszonych ekip zagranicznych

Data ogłoszenia przetargu: 9.12.2019

Zapraszamy do wykonania usługi w zakresie udostępnienia hali namiotoweh podczas Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Bydgoszcz 2020 - część I Igrzysk - Zakopane.

Strony

Wyniki zamówień publicznych

Data ogłoszenia przetargu: 22.01.2020

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zapytania ofertowego na realizację usługi transportowej – Zakup biletów lotniczych dla reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska uczestniczącej w Narodowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Szwecja z udziałem zaproszonych ekip zagranicznych – Are - Ostersund 27 stycznia - 05 lutego 2020. Szczegóły w załączniku.

Data ogłoszenia przetargu: 17.12.2019

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania na wykonanie usługi udostępnienia hali namiotowej na Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad specjalnych, Zakopane – Bydgoszcz 2020 – część I Igrzysk - Zakopane.

Data ogłoszenia przetargu: 17.12.2019

Zapraszamy do zaponania się z wynikami postępowania przetargowego dot.

Data ogłoszenia przetargu: 15.11.2019

Zapraszamy do zapozania się z wynikami zapytania ofertowego OSP 903/2019, o wycenę audytu zewnętrznego projektów  „ROZWIŃMY SKRZYDŁA”, „DAJ MI SZANSĘ“ i „GRAJMY RAZEM“ oraz badania łącznego sprawozdania finansowego, na które składają się sprawozdania finansowe 18 Oddziałów Regionalnych samobilansujących się oraz sprawozdanie finansowe Biura Narodowego.

Strony

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.