Wybierz oddział

Kontakt

Doradca Kampanii ds. rozwoju nowych inicjatyw, współpracy z uczelniami i wolontariuszami, pozyskiwanie partnerów i sponsorówKampanii [email protected] 

dr hab. Andrzej Myśliwiec, specjalista fizjoterapii, pedagog, pedagog specjalny

  • Kierownik Zakładu Adaptowanej Aktywności Ruchowej i Promocji Zdrowia, Prodziekan Wydziału Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  • Prezes Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie

  • Prezes Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Katowicach

  • Członek Komitetu Krajowego Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie

W Olimpiadach Specjalnych od 1996 roku. Pełnił funkcję trenera pływania i łyżwiarstwa szybkiego, Regionalnego Koordynatora Wolontariatu, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Klubu Sportowego Promyk. Współuczestniczył w realizacji programów Liderów Sekcji Partnerskich Olimpiad Specjalnych, był Krajowym Koordynatorem Klinicznym programu FUNFitness w programie Healthy Athletes. Był członkiem Komitetu Organizacyjnego kilkudziesięciu zawodów sportowych Olimpiad Specjalnych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Przez 11 lat był organizatorem i kierownikiem turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim. Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii, aktywności fizycznej osób niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz promocji zdrowia.

Doradca Kampanii ds. opieki medycznej po badaniach Zdrowi Sportowcy, współpracy z uczelniami i wolontariuszami, pozyskiwanie partnerów i sponsorówKampanii [email protected] 

dr Anna Nadolska - adiunkt w Katedrze Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych, AWF w Poznaniu.  Zainteresowania naukowe aktualnie koncentrują się wokół ekologicznych  uwarunkowań aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz form wspierania psychoruchowego osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum zaburzeń autystycznych w zakresie adaptowanej aktywności ruchowej. Ponadto, zajmuje się wdrożeniem edukacji włączającej, otwartej na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami. Od 18 lat,  jest członkiem Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne Polska. Najpierw wolontariusz, potem trener jazdy szybkiej na łyżwach i łyżworolkach zawodników Olimpiad Specjalnych z Oddziału Regionalnego Wielkopolskie Poznań, a od 2007 roku pełni funkcję Narodowego Koordynatora Klinicznego projektu Sprawne Stopy w ramach programu Zdrowi Sportowcy Olimpiad Specjalnych.

Doradca Kampanii ds. stomatologii,  [email protected]

dr n. med. Kaja Wichrowska-Rymarek - W 2004 roku ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W 2010 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii, a w 2012 roku – tytuł specjalisty w dziedzinie protetyka stomatologiczna. Jest asystentem w Zakładzie Stomatologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autorem/współautorem artykułów publikowanych w prasie naukowej oraz prezentowanych na konferencjach. Pasjonuje ją praca kliniczna, bardzo ceni sobie dobry kontakt z Pacjentem. Regularnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności praktyczne na licznych kursach w kraju i za granicą. Od 2003 roku jako wolontariusz jest związana z Olimpiadami Specjalnymi. Jest koordynatorem projektu "Zdrowy Uśmiech" realizującego badania stomatologiczne. 

Doradca ds. IT & budowania baz danych [email protected]

Jakub Szymura - jest wolontariuszem Olimpiad Specjalnych Polska od 2000 roku, na początku w programie „SO Get In To It” oraz Sekcjach Partnerskich Olimpiad Specjalnych przy Sekcji Terenowej PROMYK w Śląskim Oddziale Regionalnym Olimpiad Specjalnych Polska. Od 2009 roku wspiera program Zdrowi Sportowcy jako koordynator zespołu HASdata – zespół wspiera program Zdrowi Sportowcy od strony informatycznej oraz baz danych.  W 2003 roku ukończył studnia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku oraz Inżynierię Oprogramowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawodowo zajmuje się szeroko rozumianym marketingiem, grafiką, pozyskiwaniem dotacji, a także doradztwem technicznym.

Pomysłodawca i opieka merytoryczna nad projektem: Joanna Styczeń-Lasocka [email protected] 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.