Wybierz oddział

MATP

Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP) jest oficjalnym programem sportowo-rehabilitacyjnym Olimpiad Specjalnych. MATP nawiązuje do dyscyplin sportu uprawianych w Olimpiadach Specjalnych i rozwija się pod patronatem oficjalnych struktur na poziomie zarówno lokalnym, jak i regionalnym oraz ogólnokrajowym.

Jest to program rehabilitacyjno-treningowy dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w zawodach w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych. Program MATP podkreśla korzyści systematycznej i konsekwentnej pracy terapeuty z zawodnikiem. W odróżnieniu od dyscyplin sportowych, w programie nie występuje element współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami oraz ścisłego przestrzegania przepisów i zasad. Terapeuta dostosowuje przepisy MATP do poziomu sprawności zawodników, tak by mogli oni zademonstrować swoje maksymalne możliwości. Zawodnicy korzystają z fizycznej pomocy terapeuty oraz z zaadaptowanego do ich potrzeb sprzętu.

Celem programu jest przygotowanie zawodnika do uczestnictwa w zawodach w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych. Zawodnik, który gotowy jest do udziału w konkurencjach oficjalnych, przechodzi do kolejnego etapu udziału w Olimpiadach Specjalnych i nie może uczestniczyć w programie MATP. Przykłady konkurencji w oficjalnych zawodach Olimpiad Specjalnych dla osób o najniższej sprawności to: w lekkiej atletyce – np. rzut piłeczką palantową, skok w dal z miejsca, chód z asystą 25 m; w pływaniu – 10 m z asystą; w piłce nożnej – próby sprawnościowe indywidualnego konkursu sprawności.

Program MATP dedykowany jest osobom, które nie mogą uczestniczyć w oficjalnych treningach i zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych z powodu współistniejących z niepełnosprawnością intelektualną niepełnosprawności fizycznych, uniemożliwiających udział w oferowanych dyscyplinach sportu w ramach Olimpiad Specjalnych lub niemożności zrozumienia i przestrzegania zasad współzawodnictwa i przepisów sportowych Olimpiad Specjalnych, np. z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim.

Korzyści z uczestnictwa w Programie MATP

► Uczestnictwo w Programie Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych motywuje i mobilizuje ćwiczącego oraz terapeutę do uzyskiwania wszechstronnych efektów rehabilitacji ruchowej osób ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.

► Poprawia koordynację ruchową, zdolności poruszania się oraz sprawność fizyczną uczestników programu.

► Umożliwia osobom z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej lub ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną i umysłową uczestnictwo w ruchu Olimpiad Specjalnych w roli zawodników w Dniu Treningowym.

► Przygotowuje do uczestnictwa w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych.

► Stwarza jego uczestnikom możliwość przeżywania radości i poczucia dumy ze swoich osiągnięć i rozwijania potencjalnych możliwości.

► Pozwala na podsumowanie pracy terapeuty i zawodnika. Zawodnikowi daje możliwość zademonstrowania swoich osiągnięć rodzinom, kolegom oraz widzom.

Pliki do pobrania: 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.