Wybierz oddział

Młodzi Sportowcy

Program „Młodzi Sportowcy” wprowadza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 2-12 lat oraz ich rodziny w świat Olimpiad Specjalnych. 
Program składa się z  uniwersalnego programu gier i zabaw sportowych dla młodszych dzieci(2-7 lat), który może być wykorzystywany w domu podczas rodzinnych zabaw, w przedszkolu oraz w grupach rówieśniczych oraz z programu treningów sportowych w dyscyplinach tj. piłka nożna, kolarstwo, koszykówka dla dzieci w wieku 7-12 lat.

Ćwiczenia zawarte w opracowanym na potrzeby programu podręczniku instruktażowym mają na celu wspomaganie rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Rozwijają sprawność motoryczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Mogą być również wspaniałym narzędziem poznawania potrzeb i umiejętności dzieci przez członków ich rodzin.

W najlepszy możliwy sposób, poprzez zabawę, uczestnicy programu „Młodzi Sportowcy” zdobywają nowe umiejętności i poszerzają granice swoich możliwości. W sposób naturalny wzrasta w dzieciach poczucie własnej wartości, uczą się również funkcjonowania w grupie.

Liczymy na to, że program „Młodzi Sportowcy” uświadomi społeczeństwu jak różne zdolności i potencjał posiadają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Wierzymy, że program „Młodzi Sportowcy” da dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną i ich sprawnym rówieśnikom szansę konstruktywnej interakcji, prowadzącej w przyszłości do przyjacielskich relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Partnerem w realizacji Progemu w Polsce jest Okręg 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions.

Od 2016r. do Programu włączyliśmy treningi sportowe tj. kolarstwo, piłka nożna i koszykówka. Dzięki wolontariatowi i dofinansowaniu METLIFE możemy realizować projekt w Oddziałach Regionalnych: Kujawsko-Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie i spotykać się na ogólnopolskich Dniach Młodych Sportowców. Naszym partnerem jesr również Mattel Polska, który poza wolontariatem przekazuje naszym Młodym Sportowcom wspaniałe zabawki. Firma Strider Polska przekazała nam rowerki, dzięki którym uczymy się jeździć na rowerach, a firma Hansgrohe wsparła organizację Charytatwynego Pikniku Rowerowego w 2017r. 

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.