Wybierz oddział

Programy integracyjne

Nasza działalność jest możliwa dzięki pracy tysięcy wolontariuszy. Bez nich realizacja misji Olimpiad Specjalnych byłaby niemożliwa. Są wśród nich trenerzy, sędziowie, znani sportowcy, studenci, uczniowie szkół średnich i podstawowych, a także rodziny sportowców z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby, które zgłaszają chęć i gotowość do pomocy w naszych działaniach.

Sport jednoczy ludzi. Sporty Zunifikowane Olimpiad Specjalnych wspomagają nie tylko integrację pomiędzy grupą rówieśników. Pół miliona ludzi na całym świecie bierze udział w Sportach Zunifikowanych, co pozwala na przełamywanie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną w sposób, który daje również wiele radości zabawy i frajdy.

U podstaw edukacji włączającej legło przeświadczenie o dyskryminacyjnym charakterze dotychczasowego systemu oraz chęć zapewnienia równego startu życiowego dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Integracja, włączanie jest jednak złożonym procesem pedagogicznym, który obejmuje zarówno ucznia z niepełnosprawnością, jego sprawnych rówieśników, szkołę jako placówkę edukacyjną, a także środowisko lokalne.

Program „Lider Olimpiad Specjalnych” obejmuje szereg nowatorskich inicjatyw, które dają szansę byłym lub aktualnym sportowcom decydowania o sobie, wypowiadania się publicznie we własnym i kolegów imieniu, podejmowania się zadań dostępnych osobom w normie intelektualnej. Program to zestaw programów dających zawodnikom możliwość rozwoju umiejętności, pewności siebie, poczucia własnej wartości, a także pełnienia różnych ról społecznych i aktywnej działalności organizacyjnej.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.