Wybierz oddział

Żeglarstwo

To sport oparty na bardzo praktycznych umiejętnościach kierowania łodzią napędzaną żaglem znanych od czasów starożytnych. Żeglarstwo jest bardzo często uprawiane przez zawodników Olimpiad Specjalnych w formie rekreacyjnej na obozach lub w formie systematycznych zajęć, jeśli kluby mają dostęp do akwenów wodnych. Jest to dyscyplina sportu uprawiana regionalnie w Oddziałach w Olimpiadach Specjalnych Polska. Żeglarze mieli swoje ogólnopolskie regaty, jednakże obecnie przeważają trendy rekreacyjne i turystyczne w tej dyscyplinie w Polsce.

Liczba zawodników trenujących daną dyscyplinę w Olimpiadach Specjalnych Polska: 29 (dane z 2022r.).

Żeglarstwo jest trenowane w 2 oddziałach regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.