Wybierz oddział

Sporty Zunifikowane

Sport jednoczy ludzi. Sporty Zunifikowane Olimpiad Specjalnych wspomagają nie tylko integrację pomiędzy grupą rówieśników. Pół miliona ludzi na całym świecie bierze udział w Sportach Zunifikowanych, co pozwala na przełamywanie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną w sposób, który daje również wiele radości zabawy i frajdy.

w 2020r. Sporty ZUnifikowane wspierane są przez grant TOYOTA oraz Sponsora Strategicznego Tauron Polska Energia oraz Sponsora Głównego Huawei. 

Hasło sportów zunifikowanych: „Podczas zawodów jesteśmy drużyną, po zawodach jesteśmy przyjaciółmi

Definicja Sportów Zunifikowanych Olimpiad Specjalnych

„Sporty Zunifikowane to program Olimpiad Specjalnych, który łączy w drużynach sportowych w przybliżeniu równe liczby zawodników Olimpiad Specjalnych z zawodnikami w normie intelektualnej (nazywanych partnerami) podczas treningów i zawodów. Wiek i poziom sprawności zawodników i partnerów są szczegółowo określone w zależności od dyscypliny”.


Sporty Zunifikowane (Unified Sports®) pozwalają trenować i rywalizować wspólnie sportowcom niepełnosprawnym i w normie intelektualnej. Przez cały rok sportowcy programu Sportów Zunifikowanych uprawiają różne dyscypliny, od koszykówki, poprzez golf, po łyżwiarstwo figurowe, dzięki czemu podnoszą swą sprawność fizyczną i umiejętności, stawiają czoła rywalom oraz świetnie się bawią.

Koncepcja połączenia sportowców z niepełnosprawnością intelektualną i tych w normie intelektualnej  (których nazywamy partnerami) po raz pierwszy została wprowadzona w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 80., pomysł ten miał na celu postawienie nowego wyzwania przed sprawniejszymi zawodnikami i wspieranie równości oraz integracji. Pierwsze sportowe doświadczenia w tej dziedzinie zdobywali członkowie Special Olympics wraz z zawodowymi koszykarzami NBA, których współpraca trwa do dziś.

Obecnie inicjatywa ta dotyczy już prawie wszystkich dyscyplin wchodzących w skład Olimpiad Specjalnych, konkurencje Sportów Zunifikowanych są ważną częścią Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, tak samo jak zawodów na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym.

Obecnie sporty zunifikowane w Polsce to głównie gry zespołowe: piłka nożna i koszykówka, w których odbywają się cyklicznie zawody ogólnopolskie i regionalne rozgrywki. Dodatkowo w niektórych oddziałach regionalnych Olimpiad Specjalnych w Polsce odbywają się zajęcia Sportów Zunifikowanych w kajakarstwie, bowlingu, żeglarstwie i innych.

„Ważną rzeczą w przypadku mojej drużyny Sportów Zunifikowanych jest fakt, że dzięki niej moi zawodnicy Olimpiad Specjalnych są mniej izolowani i w pełni uczestniczą w życiu społeczności trener drużyny Sportów Zunifikowanych

Sporty Zunifikowane umożliwiają zawodnikom:

  • poznanie nowych dyscyplin;
  • doskonalenie umiejętności sportowych;
  • zdobycie nowych doświadczeń ze współzawodnictwa;
  • integrację – każdy z zawodników drużyny ma gwarancję odegrania w niej ważnej roli;
  • poznanie rówieśników i nawiązanie przyjaźni (program stanowi forum pozytywnej interakcji społecznej między członkami drużyny i często prowadzi do powstania długotrwałych przyjaźni);
  • uczestnictwo w życiu społeczności oraz korzystanie z możliwości poza Olimpiadami Specjalnymi (program Sportów Zunifikowanych jest często organizowany przez partnerów działających w społeczności, takich jak wydziały sportu i rekreacji, szkoły oraz społeczne organizacje sportowe. Takie związki pozwalają na jeszcze głębszą integrację zawodników z ich środowiskiem.

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.