Wybierz oddział

Cele i zadania

  1. Stabilność Programu ‘Zdrowi Sportowcy’ poprzez zapewnienie 50% budżetu ze środków pozyskanych przez Olimpiady Specjalne Polska.
  2. Stworzenie możliwości kontynuacji opieki medycznej po badaniach w ramach Programu ‘Zdrowi Sportowcy’.
  3. Realizacja projektów/programów/kampanii dot. zdrowego stylu życia.
  4. Wzrost świadomości i wiedzy profesjonalistów i studentów, członków rodzin, opiekunów, trenerów, nauczycieli na temat pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną;
  5. Lobbowanie na rzecz zmian w polityce prozdrowotnej.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.