Wybierz oddział

PFRON

https://www.olimpiadyspecjalne.pl/sites/default/files/znaki_strona_www.png

Daj mi szansę!

Umowa: UM/PW9/2024/2/DEPT_DS_WSPOLPRACY/5550 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Projekt realizowany jest w okresie 1.04.2024 – 31.03.2025.

Wartość projektu – 3.846.999,17

Dofinansowanie ze środków w dyspozycji PFRON – 3.163.043,97 zł

Cel projektu

1.Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną;

2.Usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;

3.Podnoszenie sprawności fizycznej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia;

4.Organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 14 Oddziałach Regionalnych.

Opis projektu:

W Projekcie w zajęciach udział weźmie 1677 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, a zajęcia prowadzić będzie około 238 osobowa grupa trenerów wspieranych przez około 37 wolontariuszy oraz około 21 osób obsługi technicznej zajęć, która zapewni pomoc trenerską na obiektach zewnętrznych. Nad prawidłową realizacją projektu czuwać będzie około 35 osób obsługi merytorycznej i technicznej w OR i BN.

W ramach realizacji projektu zaplanowano 22.845 godzin zajęć treningowych (w tym w około 1.752 trenerów wspierać będą wolontariusze), które zapisane będą w dziennikach, harmonogramach i EGW. Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych. Planujemy wynajem obiektów sportowych, a także zakup oraz wynajem sprzętu sportowego. Dla części zawodników zaplanowany został zakup odzieży sportowej. Przewidujemy także możliwość transportu zawodników na zajęcia.

Zajęcia treningowe realizowane będą w następujących dyscyplinach: badminton, bocce, bowling/kręglarstwo, gimnastyka, hokej halowy, jazda konna, judo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, MATP, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, tenis, tenis stołowy, trójbój siłowy, unihokej, łyżwiarstwo szybkie/wrotkarstwo, narciarstwo, golf i nordic walking.

Staramy się, aby nasi sportowcy mieli zapewnione całoroczne cykle treningowe. Zatrudniając profesjonalną obsługę trenerską i instruktorską, tworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju umiejętności sportowych zgodnych z IPD każdego zawodnika. Jednocześnie, dając równe szanse i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe realizujemy na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez realizatorów - Oddziały Regionalne Olimpiad Specjalnych Polska. Proces rekrutacji zawodników do projektu rozpoczął się w 2023 r. we wszystkich Klubach Olimpiad Specjalnych poprzez Oddziały Regionalne – Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubuski, Mazowiecki, Opolski, Podlaski, Podkarpacki, Pomorski, Świętokrzyski, Śląski, Wielkopolski - Konin, Wielkopolski – Poznań, Warmińsko-Mazurski, Zachodniopomorski. Każdy zawodnik podpisuje deklarację zawodnika i zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych Polska, może uczestniczyć w szeregu zajęć treningowych i portowych.

Uczestnikami - beneficjentami ostatecznymi projektu są zawodnicy Olimpiad Specjalnych Polska. Każdy zawodnik to osoba z niepełnosprawnościami intelektualnymi, posiadająca dokument potwierdzający niepełnosprawność intelektualną np. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Niepełnosprawności intelektualnej mogą towarzyszyć schorzenia i sprzężenia fizyczne. Każdy nowy zawodnik Olimpiad Specjalnych Polska zobowiązany jest do podpisania deklaracji zawodnika i na tej podstawie otrzymuje książeczkę sportową.

Harmonogramy realizacji zajęć treningowych opracowywane są przez Oddziały Regionalne i dostępne w Oddziałach.

Projekty realizowane w 2023r.

https://www.olimpiadyspecjalne.pl/sites/default/files/znaki_strona_www.png

Projekt: #GrajmyRazem

Nr i data umowy zawartej z PFRON: ZZB/000834/BF/D z 22 maja 2023r.

Data realizacji Projektu: 02.01.2023r.-31.01.2024r.

 Cel projektu
1. Prowadzenie kampanii informacyjnej promującej aktywność sportową osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Zmiana ogólnopolskiej świadomości społeczności dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualna.
3. Promowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób pełnosprawnych.
4. dotarcie z kampanią do 6 mln odbiorców.

Wartość projektu ogółem: 1 678 075,47zł

Dofinansowanie ze środków w dyspozycji PFRON – 1 000 000,00 zł

Opis działań planowanych w ramach projektu:
Nazwa kampanii: #GrajmyRazem
Hasło tegorocznej kampanii: #GrajmyRazem - nie jesteśmy gorsi!
Olimpiady Specjalne Polska w 2023 roku będą aktywnie kontynuować ważną społecznie misję, czyli edukację społeczeństwa na temat niepełnosprawności intelektualnej oraz będą propagować inkluzję osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu. Rok 2023 to rok, nie tylko kontynuacji przygotowań pod kątem sportowym, ale także promocji osób z niepełnosprawnością intelektualną w świecie sportu, jako pełnoprawnych sportowców, reprezentujących nasz kraj na arenie międzynarodowej. W ramach poprzednich edycji kampanii
poruszano wiele ważnych kwestii tj. brak akceptacji czy mylnego postrzegania niepełnosprawności intelektualnej z chorobami psychicznymi. Powstało wiele materiałów edukacyjnych i promocyjnych, które wyjaśniały i edukowały społeczeństwo, czym jest niepełnosprawność intelektualna oraz propagowały aktywność fizyczna i sport jako narzędzie, które pozytywnie wpływa nie tylko na samych zawodników, również na ich otoczenie. W kampanię zaangażowali się nie tylko znani sportowcy, ale także wielu znanych dziennikarzy, aktorów i influencerów. Kampania przez wszystkie swoje edycje, spotykała się z bardzo pozytywnym odbiorem i przynosiła zauważalne efekty w nastawieniu wielu grup społecznych do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kampania #GrajmyRazem to zbiór konsekwentnych działań w dążeniu do wzrostu świadomości społecznej na temat niepełnosprawności
intelektualnej. Główny claim kampanii „#GrajmyRazem” ma już zbudowaną rozpoznawalność i jest bezpośrednio kojarzony z działalnością Olimpiad Specjalnych Polska. Dzięki kontynuacji kampanii pod tym samym głównym hasłem, pozwoli na dalsze wzmacnianie naszej misji w świadomości odbiorców, a wiedza na temat osób i sportowców z niepełnosprawnością intelektualną będzie co raz większa.

 

https://www.olimpiadyspecjalne.pl/sites/default/files/znaki_strona_www.png

Daj mi szansę!

Umowa: ZZB/000876/BF/D z dnia 6 czerwca 2023 r.

Projekt realizowany jest w okresie 1.04.2023 – 31.03.2024.

Wartość projektu – 3.807.314,88

Dofinansowanie ze środków w dyspozycji PFRON – 3.126.169,96 zł

Cel projektu

1.Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną;

2.Usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;

3.Podnoszenie sprawności fizycznej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia;

4.Organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 16 Oddziałach.

Opis projektu:

W Projekcie w zajęciach udział weźmie 1669 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, a zajęcia prowadzić będzie około 242 osobowa grupa trenerów wspieranych przez około 33 wolontariuszy oraz około 16 osób obsługi technicznej zajęć, która zapewni pomoc trenerską na obiektach zewnętrznych. Nad prawidłową realizacją projektu czuwać będzie około 37 osób obsługi merytorycznej i technicznej w OR i BN.

W ramach realizacji projektu zaplanowano 23.005 godzin zajęć treningowych (w tym w około 1.866 trenerów wspierać będą wolontariusze), które zapisane będą w dziennikach, harmonogramach i EGW. Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych. Planujemy wynajem obiektów sportowych, a także zakup oraz wynajem sprzętu sportowego. Dla części zawodników zaplanowany został zakup odzieży sportowej. Przewidujemy także możliwość transportu zawodników na zajęcia.

Zajęcia treningowe realizowane będą w następujących dyscyplinach: badminton, bocce, bowling/kręglarstwo, gimnastyka, hokej halowy, jazda konna, judo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, MATP, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, tenis, tenis stołowy, trójbój siłowy/dwubój, unihokej, łyżwiarstwo szybkie/wrotkarstwo, narciarstwo, golf, nordic walking oraz żeglarstwo.

Staramy się, aby nasi sportowcy mieli zapewnione całoroczne cykle treningowe. Zatrudniając profesjonalną obsługę trenerską i instruktorską, tworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju umiejętności sportowych zgodnych z IPD każdego zawodnika. Jednocześnie, dając równe szanse i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe realizujemy na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez realizatorów - Oddziały Regionalne Olimpiad Specjalnych Polska. Proces rekrutacji zawodników do projektu rozpoczął się w 2022 r. we wszystkich Klubach Olimpiad Specjalnych poprzez Oddziały Regionalne – Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubuski, Mazowiecki, Opolski, Podlaski, Podkarpacki, Pomorski, Świętokrzyski, Śląski, Wielkopolski - Konin, Wielkopolski – Poznań, Warmińsko-Mazurski, Zachodniopomorski. Każdy zawodnik podpisuje deklarację zawodnika i zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych Polska, może uczestniczyć w szeregu zajęć treningowych i portowych.

Uczestnikami - beneficjentami ostatecznymi projektu są zawodnicy Olimpiad Specjalnych Polska. Każdy zawodnik to osoba z niepełnosprawnościami intelektualnymi, posiadająca dokument potwierdzający niepełnosprawność intelektualną np. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Niepełnosprawności intelektualnej mogą towarzyszyć schorzenia i sprzężenia fizyczne. Każdy nowy zawodnik Olimpiad Specjalnych Polska zobowiązany jest do podpisania deklaracji zawodnika i na tej podstawie otrzymuje książeczkę sportową.

Harmonogramy realizacji zajęć treningowych opracowywane są przez Oddziały Regionalne i dostępne u koordynatora w Oddziale.

 

Zakończenie projektu:

Projekt współfinansowany był ze środków PFRON, MSiT, samorządów, sponsorów prywatnych oraz ze środków będących w dyspozycji Oddziałów regionalnych.

W zakresie finansowym projekt zrealizowany został zgodnie z założeniami.

Wartość projektu – 3.807.314,88

Dofinansowanie ze środków w dyspozycji PFRON – 3.126.169,96 zł

 

W zajęciach treningowych udział wzięło 1772 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną –3 zawodników musiało zakończyć na wczesnym etapie uczestnictwo w projekcie i osoby te zostały zastąpione nowymi zawodnikami.

Zajęcia treningowe prowadzone były przez 243 osobową grupa trenerów, wspieranych przez 34 wolontariuszy oraz około 21 osób obsługi technicznej zajęć, która zapewniała pomoc trenerską na obiektach zewnętrznych. Nad prawidłową realizacją projektu czuwało 38 osób obsługi merytorycznej i technicznej w OR i BN.

W ramach realizacji projektu zrealizowano 23.005 godzin zajęć treningowych (w tym w 1.866 godzinach zajęć, trenerów wspierali wolontariusze). Godziny zajęć zapisane zostały w dziennikach zajęć, harmonogramach i EGW. Treningi prowadzone były na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych. Obiekty sportowe wynajmowane były na potrzeby zajęć z jazdy konnej, pływania, kajakarstwa, bocce, bowlingu, badmintona, judo, LA, MATP, piłki siatkowej, koszykowej i nożnej, tenisa. Wynajmowano sprzet na potrzeby treningów jazdy konnej, kajakarstwa i trójboju. Zakupiony został sprzęt sportowy oraz dla części zawodników odzież sportowa. Ponadto zapewniona została możliwość transportu zawodników na zajęcia.

Zajęcia treningowe realizowane będą w następujących dyscyplinach: badminton, bocce, bowling/kręglarstwo, gimnastyka, hokej halowy, jazda konna, judo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, MATP, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, tenis, tenis stołowy, trójbój siłowy/dwubój, unihokej, łyżwiarstwo szybkie/wrotkarstwo, narciarstwo, golf, nordic walking oraz żeglarstwo.

 

https://www.olimpiadyspecjalne.pl/sites/default/files/znaki_strona_www.png

 

Rozwińmy skrzydła!

 

Umowa ZZB/000862/BF/D z dnia 1 czerwca 2023 r.

Cel projektu
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów ogólnopolskich, makroregionalnych
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Projekt realizowany jest w okresie 1.01.2023 – 31.01.2024.

Budżet projektu: -  4.401.131,79 zł

Dofinansowanie z PFRON: - 3.163.719,04 zł

 

W 2023r. w ramach projektu planujemy organizację następujących imprez:

 • Europejski Mityng w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych,
 • Sprawdzian w 18 dyscyplinach przed Światowymi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych w Berlinie w 2023 roku,
 • II Ogólnopolski Turniej Golfa Olimpiad Specjalnych,
 • XIII Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych,
 • XI Ogólnopolski Mityng Jeździecki Olimpiad Specjalnych,
 • XIII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych; XX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej Olimpiad Specjalnych; XIII Ogólnopolski Mityng Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych,
 • XII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych,
 • XVI Podkarpacki Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych,
 • Makroregionalny XLIV Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych,
 • Makroregionalny XVI Śląski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych,
 • II Makroregionalny Mityng Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych,
 • III Makroregionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych,
 • Integracyjny Piknik #BadźFIT 'Droga do Berlina',
 • Integracyjny Piknik #BądźFIT dla Młodych Sportowców,
 • 12 Integracyjnych Pikników #BądźFIT w regionach.

 

W projekcie udział weźmie 2500 zawodników, 395 partnerów zunifikowanych oraz 850 trenerów/opiekunów –wg PESEL. Każda osoba może uczestniczyć w więcej, niż 1 imprezie, więc łącznie będzie to 2898 zawodników, 433 partnerów, 966 trenerów/opiekunów.

Organizacja imprez ma na celu motywowanie trenerów i zawodników do intensywnej oraz systematycznej pracy treningowej, popularyzację dyscyplin sportu w środowisku osób z NI, umożliwienie zawodnikom startu w zawodach sportowych, rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w całej Polsce oraz integrację ze środowiskiem, a integracyjne pikniki #BądźFIT to promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

Spośród medalistów makroregionalnych wyłonieni zostaną zawodnicy na zawody ogólnopolskie, a z ogólnopolskich wyłonieni zostaną reprezentanci Olimpiad Specjalnych Polska na zawody wyższej rangi jak np. zawody międzynarodowe oraz rangi europejskiej (rekrutacja na poszczególne zawody odbywa się zgodnie z wieloletnim harmonogramem zawodów ogólnopolskich i światowych).

 

Organizatorami zawodów są Oddziały Regionalne i Biuro Narodowe oraz Komitety Organizacyjne. Kalendarz zawodów ogólnopolskich wynika z wieloletniego, zatwierdzonego przez władze organizacji harmonogramu zawodów w Stowarzyszeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Special Olympics organizator wszystkich zawodów zapewnia zawodnikom i trenerom bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazdy, sprzęt i odzież sportową itd. Organizator zapewnia cały ceremoniał olimpijski czyli Ceremonie Otwarcia i Zamknięcia oraz Ceremonie Dekoracji. Organizatorzy zawodów dbają także o zapewnienie aktywności podczas czasu poza startami w postaci organizacji: koncertów, wycieczek, wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych- pozwala to na wspieranie społecznego rozwoju zawodników. Organizator odpowiada za profesjonalną obsługę merytoryczno-techniczną, sędziowską, medyczną oraz wolontariacką. Podczas zawodów równolegle w tym samym czasie wynajmowane są obiekty sportowe, kilka miejsc zakwaterowania.

 

Organizator zapewnia w zależności od zapotrzebowania zakwaterowanie, wyżywienie, strój do pracy, ubezpieczenie, transport obsłudze zawodów. Dodatkowym zadaniem przy organizacji zawodów są działania marketingowo-promocyjne. Poprzez współpracę z mediami, organizację Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia zawodów oraz promocyjne publikacje pokazujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz promujemy aktywność sportową. Zawody poza rywalizacją sportową, dają szansę na zmianę świadomość ludzi, łamanie stereotypów, na zrozumienie i akceptację odmienności. Dają szansę zawodnikom i ich rodzinom na pokazanie siebie w innych rolach społecznych.

 

ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH WYDARZEŃ

Nazwa

Data

Miejsce

Europejski Mityng w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych

27.02-3.03.2023

Zakopane

Sprawdzian w 18 dyscyplinach przed Światowymi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych w Berlinie w 2023 roku

17-22.04.2023

Zakopane

II Ogólnopolski Turniej Golfa Olimpiad Specjalnych

9-11.05.2023

Mikołów

XIII Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych

26-28.2023

Konin/Licheń/Ślesin

XI Ogólnopolski Mityng Jeździecki Olimpiad Specjalnych

15-17.09.2023

Kielce

XIII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych; XX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej Olimpiad Specjalnych; XIII Ogólnopolski Mityng Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych

29.09-1.10.2023

Bydgoszcz

XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych

1-3.12.2023

Warszawa

XVI Podkarpacki Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych

14-15.06.2023

Stalowa Wola

Makroregionalny XLIV Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych

19-20.09.2023

Ruda Śląska

Makroregionalny XVI Śląski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych

3-4.10.2023

Ruda Śląska

II Makroregionalny Mityng Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych

20-21.2023

Trzcianka

III Makroregionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych

15-16.11.2023

Poznań

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT 'Droga do Berlina'

13-14.05.2023

Warszawa

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Bydgoszcz

13-14.05.2023

Klub "Tacy Sami" Bydgoszcz

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Olsztynek

20-21.05.2023

Ośrodku Szkoleniowo -Wypoczynkowym PERKOZ, Waszeta 1, Mierki Olsztynek

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Długobór

27-28.05.2023

Długobór

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Poznań/Suchy Las

3-4.06.2023

Poznań/Suchy Las

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Żory

10-11.06.2023

Żory

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Szczecin

4-5.09.2023

Szczecin

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Zakopane

7-8.09.2023

Zakopane

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Ślesin

13-14.09.2023

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mityng Mikorzyn 1A, 62-561 Ślesin

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Stalowa Wola

15-16.09.2023

Stalowa Wola

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych Kamienna Góra

16-17.09.2023

Kamienna Góra

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT dla Młodych Sportowców

22-23.09.2023

Warszawa

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Stara Wieś

27–28.09.2023

Stara Wieś k/ Wielunia

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Opatów

30.09- 1.10.2023

Opatów

W dniu 29 stycznia 2024 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy, który korygował budżet projektu oraz harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć, jak terminy, nazwy i miejsca, a także wprowadzał zmiany w niektórych zawodach, dotyczące liczb osób.

 

Z dniem 31 stycznia zakończyła się realizacja projektu. Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane cele oraz przedsięwzięcia – zawody europejskie, zawody ogólnopolskie, zawody makroregionalne, integracyjne pikniki #BądźFit oraz sprawdzian.

W obszarze kosztów kwalifikowalnych budżet projektu wynosił 4.401.131,79 zł. Dofinansowanie ze środków w dyspozycji PFRON wyniosło 3.163.719,04 zł.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące imprezy:

Europejski Mityng w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych, Zakopane, 27.02-3.03.2023;

Sprawdzian w 18 dyscyplinach przed Światowymi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych w Berlinie w 2023 roku, Zakopane, 17-22.04.2023;

II Ogólnopolski Turniej Golfa Olimpiad Specjalnych, Mikołów, 9-11.05.2023;

XIII Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, Konin/Licheń/Ślesin, 26-28.05.2023;

XI Ogólnopolski Mityng Jeździecki Olimpiad Specjalnych, Kielce, 15-17.09.2023;

XX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej Olimpiad Specjalnych, XIII Ogólnopolski Mityng Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych, XIII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych, 29.09 - 01.10.2023;

XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych, Warszawa,1-3.12.2023;

XVI Podkarpacki Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych, Stalowa Wola, 14-15.06.2023;

Makroregionalny XLIV Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych, Ruda Śląska, 19-20.09.2023

Makroregionalny XVI Śląski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych, Ruda Śląska, 3-4.10.2023;

II Makroregionalny Mityng Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych, Trzcianka, 20-21.10.2023;

III Makroregionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, Poznań, 15-16.11.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Radlin, 30-31.05.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Kamienna Góra, 12-13.09.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Mikorzyn, 13-14.09.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Stalowa Wola, 14-15.09.2023;

Integracyjny Piknik #BądźFIT dla Młodych Sportowców, Warszawa, 22-23.09.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Poznań/Suchy Las, 25-26.09.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Stara Wieś k. Wielunia, 27-28.09.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Olsztynek, 28-29.09.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Długobór, 29-30.09.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Opatów, 4-5.10.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Bydgoszcz, 7-8.10.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Drzonków, 18-19.10.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Szczecin, 18-19.10.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Katowice-Chorzów, 12-13.12.2023.

 

W projekcie udział wzięło 2500 zawodników, 382 partnerów oraz 863 trenerów/opiekunów –wg PESEL. Każda osoba mogła uczestniczyć w więcej, niż 1 imprezie, więc łącznie było to 2956 zawodników, 382 partnerów, 972 trenerów/opiekunów.

 

Projekty realizowane w 2022r.

Daj mi szansę!

Umowa: ZZB/000790/BF/D z dnia 17 czerwca 2022 r.

Projekt realizowany jest w okresie 1.04.2022 – 31.03.2023.

Wartość projektu – 3.168.192,21 zł

Dofinansowanie ze środków w dyspozycji PFRON – 2.562.902,21 zł

Cel projektu

1.Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną;

2.Usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;

3.Podnoszenie sprawności fizycznej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia;

4.Organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 16 Oddziałach.

Opis projektu:

W Projekcie w zajęciach udział weźmie 1706 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, a zajęcia prowadzić będzie około 237-io osobowa grupa trenerów wspieranych przez około 48 wolontariuszy oraz około 16 osób obsługi technicznej zajęć, która zapewni pomoc trenerską na obiektach zewnętrznych. Nad prawidłową realizacją projektu czuwać będzie około 37 osób obsługi merytorycznej i technicznej w OR i BN.

W ramach realizacji projektu zaplanowano 21.360 godzin zajęć treningowych (w tym w około 4609 trenerów wspierać będą wolontariusze), które zapisane będą w dziennikach, harmonogramach i EGW. Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych. Planujemy wynajem obiektów sportowych, a także zakup oraz wynajem sprzętu sportowego. Dla części zawodników zaplanowany został zakup odzieży sportowej. Przewidujemy także możliwość transportu zawodników na zajęcia.

Zajęcia treningowe realizowane będą w następujących dyscyplinach: badminton, bocce, bowling/kręglarstwo, gimnastyka, hokej halowy, jazda konna, judo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, MATP, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, tenis, tenis stołowy, trójbój siłowy/dwubój, unihokej, łyżwiarstwo szybkie/wrotkarstwo, narciarstwo. Dodatkowo planujemy uzupełnienie dyscyplin o nordic walking oraz golf.

Staramy się, aby nasi sportowcy mieli zapewnione całoroczne cykle treningowe. Zatrudniając profesjonalną obsługę trenerską i instruktorską, tworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju umiejętności sportowych zgodnych z IPD każdego zawodnika. Jednocześnie, dając równe szanse i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe realizujemy na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez realizatorów - Oddziały Regionalne Olimpiad Specjalnych Polska. Proces rekrutacji zawodników do projektu rozpoczął się we wrześniu 2021 r. we wszystkich Klubach Olimpiad Specjalnych poprzez Oddziały Regionalne – Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubuski, Mazowiecki, Opolski, Podlaski, Podkarpacki, Pomorski, Świętokrzyski, Śląski, Wielkopolski - Konin, Wielkopolski – Poznań, Warmińsko-Mazurski, Zachodniopomorski. Każdy zawodnik podpisuje deklarację zawodnika i zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych Polska, może uczestniczyć w szeregu zajęć treningowych i portowych.

Uczestnikami - beneficjentami ostatecznymi projektu są zawodnicy Olimpiad Specjalnych Polska. Każdy zawodnik to osoba z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Aby być zawodnikiem Olimpiad Specjalnych należy posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność intelektualną np. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Niepełnosprawności intelektualnej mogą towarzyszyć schorzenia i sprzężenia fizyczne. Każdy nowy zawodnik Olimpiad Specjalnych Polska zobowiązany jest do podpisania deklaracji zawodnika i na tej podstawie otrzymuje książeczkę sportową.

Harmonogramy realizacji zajęć treningowych opracowywane są przez Oddziały Regionalne i udostępniane będą na stronach www oraz profilach fb.

 

#GrajmyRazem

dot. umowy ZZB/000771/BF/D z 2 czerwca 2022r.

termin realizacji: 02.01.2022-31.01.2023

Hasło tegorocznej kampanii: #GrajmyRazem - sukces będzie nasz!

Rok 2022 to rok szczególny dla Olimpiad Specjalnych Polska. Przede wszystkim jest to czas przygotowań Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych do najważniejszego sportowego wydarzenia na świecie - Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Berlinie 2023.
Od lat Olimpiady Specjalne Polska w ramach kampanii #GrajmyRazem i wszystkich jej odsłon zwiększają świadomości społeczeństwa na temat działalności Olimpiad Specjalnych w Polsce, poruszają problem braku akceptacji, strachu, niezrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Olimpiadom Specjalnym Polska poza działalnością sportową przyświeca druga bardzo ważna misja - edukacja i zmiana postaw społecznych. Kontynuacja kampanii #GrajmyRazem w dalszym ciągu będzie budować i rozwijać w społeczeństwie prawdziwy obraz zawodników. Świadomość społeczna na temat osób z dysfunkcjami w dalszym ciągu jest bardzo niska. Misją Olimpiad Specjalnych jest także ciągła edukacja, że zawodnicy / sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną wkładają tak samo wiele wysiłku oraz mnóstwo pracy w treningi, tak jak pełnosprawni sportowcy, a także sportowcy z niepełnosprawnością ruchową. Olimpiady Specjalne to nie tylko sportowa rywalizacja, pełna pozytywnych emocji, gry fair play ale prze wszystkim wysiłek, walka z własnymi słabościami w codziennym życiu. Niepełnosprawność intelektualną, jest często niesłusznie mylona z chorobą psychiczną, które zwykli ludzie się boją. We wszystkich działaniach komunikacyjnych Olimpiad Specjalnych edukujemy społeczeństwo na temat osób
z niepełnosprawnością intelektualną przez pryzmat zawodników. Pokazujemy, że żyją, pracują i funkcjonują w społeczeństwie i należy im się szacunek jak każdemu człowiekowi. Niepełnosprawność intelektualna może dotknąć każdego i nikt nie ma na to wpływu. Chcemy nauczyć społeczeństwo akceptacji problemu niepełnosprawności intelektualnej, a także budować w nim pozytywne postawy wobec takich osób.

Kampania w 2022 roku ma na celu nagłośnienie przygotowań zawodników Olimpiad Specjalnych do Światowych Igrzysk m.in. podczas Ogólnopolskich zawodów i mityngów, ale przede wszystkim pozwolimy na bliższe poznanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponad to w dalszym ciągu będziemy promować rodzinne i społeczne programy tj. Młodzi Sportowcy”, „Wolontariat” i 'Inkluzja'. W kampanii ponownie weźmie udział szerokie grono ambasadorów, którzy są przedstawicielami sportu, a także dziennikarze, aktorzy, którzy swoimi postawami w codziennym życiu szerzą pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami - w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Za pośrednictwem wielu przekazów medialnych chcemy pokazać codzienne życie zawodników i ich rodzin, ile czasu poświęcają na treningi, jakie stają przed nimi przeszkody oraz jak się mierzą̨ z własnymi słabościami. Kampania #Grajmyrazem w 2022 wzbogacona o hasło „Sukces będzie nasz” będzie prowadzona w ogólnopolskich kanałach komunikacyjnych w tym telewizja, radio, działania contentowe w serwisach online oraz w mediach społecznościowych. „Sukces” to nie tylko sukcesy sportowe, każda pojedyncza zmiana postawy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną będzie ogromnym sukcesem, który będzie lawinowo przenosił na kolejne jednostki społeczne. Chcemy pokazać, że wspólnota ma moc, że walczymy nie tylko dobro osób, które potrzebują akceptacji, ale o nasze wspólne dobro. Świat oparty na wzajemnej akceptacji i szacunku będzie lepszy.
Kampania #GrajmyRazem, a sukces będzie nasz! Będzie skierowana do całego społeczeństwa zarówno dorosłych Polaków jak i tych najmłodszych, ponieważ pozytywne postawy społeczne formują się już od dziecka. Za pośrednictwem krótkich spotów telewizyjnych, reklam zewnętrznych, materiałów contentowych w internecie będziemy prezentować wizerunek osób z niepełnosprawnością̨ intelektualną jako prawdziwych sportowców, ale także jako wspaniałych ludzi, którzy mają w sobie mnóstwo pozytywnych emocji, talentów, którymi bardzo chętnie się dzielą z każdą grupą społeczną. Celem tych działań będzie wzmocnienie a także zbudowanie od początku aktywnej, otwartej postawy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w
codziennym życiu, w szkole, w pracy, w rodzinie w koleżeńskich relacjach. Prezentując inne niż sportowe umiejętności zawodników Olimpiad Specjalnych mamy szanse na dotarcie do osób, które mogą dać szansę na rozwój osobisty i zawodowy osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Kampania #GrajmyRazem, a sukces będzie nasz! Poza zmianą lub budową pozytywnych postaw u osób niezwiązanych z problem, da także pośrednie wsparcie dla osób, które na stałe zajmują się lub wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Rodziny, trenerzy, wolontariusze wkładają ogrom pracy, aby ich świat był lepszy, tworzą wokół nich przyjazną rzeczywistość opartą na szacunku i na zrozumieniu. Pomagają im, aby byli bardziej samodzielni i niezależni. Wolontariusze Olimpiad Specjalnych bardzo mocno wspierają działania inkluzyjne, oparte na włączeniu osób z niepełnosprawnością do swojego świata. W kampanii chcemy pokazać wszystkie te ważne aktywności, aby docenić tych, którzy czynią dobro, ale także pokazać, że takie działania mogą być wprowadzane w każdej instytucji niezależnie od profilu działalności tj. zakład pracy, szkoła, kluby sportowe i wiele innych.

1.1 kampania w socialmediach i www oraz YT 
1.2 tworzenie kreacji, scenariuszy, harmonogramów realizacji poszczególnych komponentów kampanii 
1.3 działania medialne w tv, radio, gazetach, mediach on-line, outdoor 
1.4 promocja aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną na zawodach 
1.5 działania w socialmediach i zakup reklam 
1.6 druk Magazynu #GrajmyRazem 
1.7 sesja zdjęciowa do kampanii, reklamówek, Magazynu #GrajmyRazem 
1.8 kampania TVP, radio, outdoor - relacje tvp, reportaże, BB, outdoor 
1.9 kampania kinowa

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania 700 000,00zł

Całkowite koszty projektu 1 213 321,30zł 
Wkład własny Wnioskodawcy  przeznaczony na realizację projektu 513 321,30zł

W dniu 18 stycznia 2023 podpisany został Aneks nr 1, wprowadzający drobne zmiany w części merytorycznej i finansowej projektu.

Rozwińmy skrzydła!

Umowa ZZB/000770/BF/D z dnia 2 czerwca 2022 r.

Cel projektu
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów ogólnopolskich, makroregionalnych
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Projekt realizowany jest w okresie 1.01.2022 – 31.01.2023.

Wartość projektu – 2.794.599,05 zł

Dofinansowanie ze środków w dyspozycji PFRON – 1.993.387,50 zł

W roku 2022 planujemy:

1. Zorganizowanie XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2022 XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2022 są cyklicznie realizowaną co 4 lata największą imprezą ogólnopolską Olimpiad Specjalnych. Jest to sportowe święto, na które oczekują sportowcy z klubów Olimpiad Specjalnych w całej Polsce. Ze względów epidemiologicznych, by zagwarantować bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko pandemii, liczby pojedynczych imprez, w roku 2022 Igrzyska letnie zostały podzielone na cykl 5 imprez, w każdej 2 lub 3 dyscypliny. Igrzyska ogólnopolskie zamykają czteroletni cykl treningowy realizowany w różnorodnych dyscyplinach sportów letnich w Olimpiadach Specjalnych w Polsce. Jest to podsumowanie treningów w Oddziałach Regionalnych i całego cyklu zawodów regionalnych w dyscyplinach Igrzysk, które kwalifikowały do udziału w tych Igrzyskach. Cykliczność Igrzysk jak i cykliczność wszystkich zawodów ogólnopolskich wynika z kalendarza wieloletniego Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska. Dzięki cykliczności zawodów zapewniona jest motywacja dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną do uczestnictwa w systematycznych zajęciach treningowych, przygotowujących do udziału w zawodach w określonej dyscyplinie kolejno od zawodów poziomu klubowego, przez zawody o randze wojewódzkiej (regionalnej) do zawodów ogólnopolskich. Dodatkowo z Igrzysk (z wszystkich części) zostanie wyłoniona w każdej dyscyplinie, zgodnie z przepisami światowymi Special Olympics, reprezentacja Polski Olimpiad Specjalnych na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w Berlinie w roku 2023.

Igrzyska rozegrane zostaną w następujących dyscyplinach:

część I pływanie, bocce;

część II gimnastyka, wrotkarstwo, tenis;

część III piłka nożna, piłka siatkowa zunifikowana + aktywności w ramach programu Młodzi Sportowcy; część IV judo, kolarstwo; część V lekkoatletyka, koszykówka, badminton.

Zawodnicy zostaną zakwalifikowani na Igrzyska zgodnie ze światowymi przepisami Olimpiad Specjalnych o awansie zawodnika na zawody wyższego szczebla , czyli m.in.: uczestniczyli i są medalistami zawodów regionalnych w danej dyscyplinie (nie dot. młodych sportowców), zorganizowanych w określonym regulaminem czasie przed Igrzyskami. Zgłoszenia na igrzyska, zgodnie z regulaminem Igrzysk i zawartymi tam terminami, dokonuje Oddział Regionalny. Organizator – Biuro Narodowe dokonuje weryfikacji i dopuszczenia do zawodów na podstawie dostarczonej dokumentacji (formularze zgłoszeniowe, książeczka zawodnika). W ramach Programu Młodzi Sportowcy , zamiast zawodów regionalnych to o kwalifikacji decyduje realizacja programu na poziomie regionalnym.

2 Zorganizowanie 4 zawodów makroregionalnych w następujących dyscyplinach – bocce, bowling, pływanie, koszykówka drużyn zunifikowanych i specjalnych.

3 Zorganizowanie 5 Integracyjnych Pikników #BądźFIT Olimpiad Specjalnych.

W zawodach i piknikach integracyjnych w projekcie udział weźmie 2395 zawodników z NI, 20 partnerów zunifikowanych oraz 710 trenerów/opiekunów.

Organizacja imprez ma na celu motywowanie trenerów i zawodników do intensywnej oraz systematycznej pracy treningowej, popularyzację dyscyplin sportu w środowisku osób z NI, umożliwienie zawodnikom startu w zawodach sportowych, rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w całej Polsce oraz integrację ze środowiskiem, a integracyjne pikniki #BądźFIT to promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

Spośród medalistów makroregionalnych wyłonieni zostaną zawodnicy na zawody ogólnopolskie, a z ogólnopolskich wyłonieni zostaną reprezentanci Olimpiad Specjalnych Polska na zawody wyższej rangi jak np. zawody międzynarodowe oraz rangi europejskiej (rekrutacja na poszczególne zawody odbywa się zgodnie z wieloletnim harmonogramem zawodów ogólnopolskich i światowych).

Organizatorami zawodów są Oddziały Regionalne i Biuro Narodowe oraz Komitety Organizacyjne. Kalendarz zawodów ogólnopolskich wynika z wieloletniego, zatwierdzonego przez władze organizacji harmonogramu zawodów w Stowarzyszeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Special Olympics organizator wszystkich zawodów zapewnia zawodnikom i trenerom bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazdy, sprzęt i odzież sportową itd. Organizator zapewnia cały ceremoniał olimpijski czyli Ceremonie Otwarcia i Zamknięcia oraz Ceremonie Dekoracji. Organizatorzy zawodów dbają także o zapewnienie aktywności podczas czasu poza startami w postaci organizacji: koncertów, wycieczek, wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych- pozwala to na wspieranie społecznego rozwoju zawodników. Organizator odpowiada za profesjonalną obsługę merytoryczno-techniczną, sędziowską, medyczną oraz wolontariacką. Podczas zawodów równolegle w tym samym czasie wynajmowane są obiekty sportowe, kilka miejsc zakwaterowania.

Organizator zapewnia w zależności od zapotrzebowania zakwaterowanie, wyżywienie, strój do pracy, ubezpieczenie, transport obsłudze zawodów. Dodatkowym zadaniem przy organizacji zawodów są działania marketingowo-promocyjne. Poprzez współpracę z mediami, organizację Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia zawodów oraz promocyjne publikacje pokazujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz promujemy aktywność sportową. Zawody poza rywalizacją sportową, dają szansę na zmianę świadomość ludzi, łamanie stereotypów, na zrozumienie i akceptację odmienności. Dają szansę zawodnikom i ich rodzinom na pokazanie siebie w innych rolach społecznych.

W ramach realizacji projektu podpisane zostały dwa aneksy: Aneks nr 1 z dnia 22 września 2022– zmianie uległo miejsce i termin realizacji pikniku; Aneks nr 2 z dnia 18 stycznia 2023 – zmianie uległ budżet projektu oraz termin i miejsce zawodów.

Zmiany miejsc i terminów zawodów ujęte są w poniższym harmonogramie.

HARMONOGRAM WYDARZEŃ

Nazwa

Data

Miejsce

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część I w dyscyplinach pływanie i bocce

05-07.05.2022

kompleks sportowy w Rybniku Boguszowicach, Jastrzębska 3a

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część II w dyscyplinach: gimnastyka, wrotkarstwo i tenis

20-22.05.2022

Wrotkarstwo - obiekt Lodowiska „Torbyd”- Bydgoszcz, Toruńska 59; gimnastyka - Sala gimnastyki i akrobatyki sportowej „Zawisza”, Bydgoszcz, Gdańska 163; tenis - korty tenisowe Bydgoszcz, Gdańska 163

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część III w dyscyplinach judo, kolarstwo

28-30.05.2022

Judo - Sala Sportowa Akademii Judo, Taborowa 1-4, Poznań; kolarstwo - Kompleks POSiR Malta Poznań – ścieżka rowerowa wzdłuż jeziora Malta

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część IV w dyscyplinach: pika nożna, piłka siatkowa zunifikowana i aktywności programu Młodzi Sportowcy

3-5.06.2022

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Marymoncka 34

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część V w dyscyplinach lekkoatletyka, koszykówka i badminton

4-7.07.2022

Lekkoatletyka - Stadion lekkoatletyczny Politechni Świętokrzyskiej, Kielce; koszykówka - Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; badminton - Hala Sportowo-Rehabilitacyjna, Suchedniów, Sportowa 5

XV Makroregionalny Śląski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych

27-28.09.2022

MOSiR Ruda Śląska, Kłodnicka 95

XLII Makroregionalny Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych

13-14.09.2022

Plaza Center Ruda Śląska, 1 maja 310

I Makroregionalny Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych

03-04.12.2022

Sala Sportowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Wojska Polskiego 25, Jastrowie, woj. Wielkopolskie

II Makroregionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych

16-17.11.2022

Poznań, Termy Maltańskie, Termalna 1

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT

1-2.06.2022

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Drzonków,. Olimpijska 20, Lubuskie

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT

13-14.06.2022

Park Linowy „Leśna Przygoda”, Radlin, Wiosny Ludów 259, woj. Śląskie

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT

7-9.09.2022

Wityng Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, Mikorzyn 1A, woj. Wielkopolskie

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT

27-28.09.2022

Stanica Wodna PTTK, Wdzydze Kiszewskie, woj. Pomorskie

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT

29-30.09.2022

Zespół Szkół Specjalnych nr 86, Elektoralna 12/14, Warszawa, woj. Mazowieckie

 

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.