Wybierz oddział

Sport w Olimpiadach Specjalnych

Przepisy

Podczas wszystkich zawodów Olimpiad Specjalnych obowiązują Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych (w sportach letnich i zimowych) zawierające część ogólną, dotyczącą zasad rywalizacji, oraz przepisy dla danej dyscypliny sportu. Przepisy poszczególnych dyscyplin są oparte na przepisach międzynarodowych lub narodowych federacji sportowych, a ich stosunkowo częste zmiany i modyfikacje są skutkiem starań prowadzących do ciągłego włączania w rywalizację zawodników na różnym poziomie sprawności. Podczas zawodów Olimpiad Specjalnych stosuje się przepisy międzynarodowych federacji sportowych. Jeżeli jednak nie pokrywają się one z regulaminem Olimpiad Specjalnych, zastosowanie mają Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych.

Igrzyska Olimpiad Specjalnych oraz pozostałe zawody na szczeblu międzykontynentalnym, międzynarodowym czy krajowym są organizowane poza programem Igrzysk Olimpijskich czy też ruchu paraolimpijskiego. Specyfika regulaminów Special Olimpics dostosowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną wymaga odrębnych

Każdy ma szansę!

W Ruchu Special Olimpics działalność sportowa zakłada zapewnienie każdej osobie z niepełnosprawnością intelektualną równych szans na odniesienie sukcesu. Charakterystyczna dla Olimpiad Specjalnych jest dodatkowa kategoryzacja zawodników biorących udział w zawodach. Poza kategoriami płci i wieku zastosowanie ma również przydział zawodników do odpowiednich klas sprawnościowych. Ich istnienie wynika ze zróżnicowanych poziomów niepełnosprawności intelektualnej, warunkujących możliwości nabywania nowych umiejętności ruchowych, umiejętność współpracy w zespole, oraz stopnia ograniczeń fizycznych sprzężonych z niepełnosprawnością intelektualną.

System zawodów w Olimpiadach Specjalnych

W Olimpiadach Specjalnych główną ideą rywalizacji jest wyrównywanie szans poprzez stosowanie specyficznego systemu zawodów. Nadrzędnym celem nie jest wyłonienie najbardziej zdolnych rekordzistów, lecz stworzenie możliwości zwycięstwa każdemu zawodnikowi, niezależnie od jego poziomu możliwości. System tworzenia grup sprawnościowych, w których odbywa się rywalizacja, system nagradzania oraz system awansu na kolejne szczeble uczestnictwa w zawodach są narzędziami unikatowymi dla organizacji sportowej, zapewniającymi osobie z niepełnosprawnością intelektualną uczestnictwo w rywalizacji z równym przeciwnikiem. W Olimpiadach Specjalnych wyklucza się dążenie do rekordów za wszelką cenę, nagrody materialne dla zwycięzców oraz klasyfikacje generalne całych reprezentacji.

Efekty

Tak przebiegające uczestnictwo podczas zawodów daje wszechstronne efekty, nie tylko rehabilitacji ruchowej, ale także w wielu innych zakresach funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną – sferze psychologicznej, kształtowania charakteru, zaradności i integracji z otoczeniem.
 

System grup sprawnościowych

Podział zawodników biorących udział w zawodach na podstawie uzyskanych przez nich najlepszych wyników, polegający na łączeniu w grupę osób o wyrównanym poziomie sprawności. W stworzonych z zachowaniem podziału na płeć, wiek i sprawność grupach sprawnościowych zawodnicy rywalizują między sobą. Różnica najlepszych wyników między zawodnikami w danej grupie liczącej od 3 do 8 osób nie może być większa niż 10%.

Z wieloletniego doświadczenia twórców przepisów Olimpiad Specjalnych wynika, że dodatkowe emocje i motywacja towarzyszące zawodom umożliwiają osobom z niepełnosprawnością intelektualną pobicie życiowego rekordu o 10%. Każdy z zawodników ma równe szanse w rywalizacji, a zwycięstwo warunkuje jedynie odpowiednie przygotowanie i determinacja.

System nagród

Za trzy pierwsze miejsca w grupie sprawnościowej przyznawane są medale: złoty, srebrny oraz brązowy. Za miejsca 4-8 przyznawane są „wstążki”.

System awansu na kolejne szczeble zawodów

Na kolejne szczeble zawodów awansują zawodnicy-medaliści, dotyczy to wszystkich grup sprawnościowych, zarówno tych, gdzie są drużyny czy zawodnicy o najwyższych możliwościach, jak i tych o obniżonym poziomie sprawności. W pierwszej kolejności brani są pod uwagę złoci medaliści, a jeśli jest ich zbyt wielu do przyznanej liczby miejsc, to o kwalifikacji decyduje losowanie spośród złotych medalistów wszystkich grup sprawnościowych.

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.