Wybierz oddział

Statut

Spis treści
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
Rozdział II
Cele i środki działania
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
- Krajowy Zjazd Stowarzyszenia
- Komitet Krajowy
- Komitet Wykonawczy
- Główna Komisja Rewizyjna
 
Rozdział V
Oddziały Regionalne Stowarzyszenia i ich władze
- Regionalny Zjazd Oddziału
- Komitet Regionalny
- Regionalny Komitet Wykonawczy
- Komisja Rewizyjna
 
Rozdział VI
Kluby Olimpiad Specjalnych
 
Rozdział VII
Majątek i Fundusze
 
Rozdział VIII
Przepisy przejściowe

Pełna treść statutu dostępna jest w pliku PDF.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.