Wybierz oddział

Wolontariat

Nasza działalność jest możliwa dzięki pracy tysięcy wolontariuszy. Bez nich realizacja misji Olimpiad Specjalnych byłaby niemożliwa. Są wśród nich trenerzy, sędziowie, znani sportowcy, studenci, uczniowie szkół średnich i podstawowych, a także rodziny sportowców z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby, które zgłaszają chęć i gotowość do pomocy w naszych działaniach.

Każdego roku ponad 4000 wolontariuszy w całej Polsce wspomaga realizację treningów, zawodów sportowych i imprez Olimpiad Specjalnych Polsce. Wolontariusze to ogromna grupa ludzi o wielkich sercach, bez których realizacja misji Olimpiad Specjalnych byłaby niemożliwa. Są wśród nich trenerzy, sędziowie, znani sportowcy, studenci, uczniowie szkół, a także rodziny sportowców z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby, które zgłaszają chęć i gotowość do pomocy w naszych działaniach.

To właśnie oni z ogromnym zaangażowaniem, wypływającym z potrzeby serca, przygotowują zawodników do startu, czuwają nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji oraz bezpieczeństwem na zawodach. Wolontariat pozwala im włączyć się w życie społeczne, nieść pomoc potrzebującym, daje szansę na wykorzystanie własnej wiedzy i umiejętności, rozwinięcia zainteresowań i zdobycia nowych doświadczeń, a co najważniejsze, zawarcia wspaniałych przyjaźni.

Praca wolontariusza może być wykonywana przez każdego, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia. Każdy ma prawo być wolontariuszem. Olimpiady Specjalne dają możliwość zaangażowania się w całoroczny program działań sportowych i społecznych, który inspiruje miliony ludzi na całym świecie do działania na rzecz naszego stowarzyszenia. Jednocześnie dajemy szansę poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań, zawierania przyjaźni, zdobywania doświadczeń i umiejętności społecznych tj. pracy w zespole, rozwijania zdolności przywódczych, komunikatywności.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.