Wybierz oddział

Harmonogram wydarzeń

2022 rok

  • 22 Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, 20-29 maja 2022
  • Europejski Tydzień Sportu, 23-30 września 2022
  • 18 Europejski Tydzień Koszykówki Olimpiad Specjalnych, 26 listopada – 4 grudnia 2022

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.