Wybierz oddział

Młodzież działa, dołącz i Ty!

Młodzi działają!

Europejskie Forum Młodych Olimpiad Specjalnych odbyło się w dniach 14-17 września br. i  było integralnym wydarzeniem oraz jednym z głównych działań pozasportowych VI Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Antwerpii. Olimpiady Specjalne Polska reprezentowane były przez Adama Jędrzyńskiego i Mateusza Wawrzyniaka wraz z mentorem Krzysztofem Jaworskim  z Trzcianki. Młodzi chłopcy są parą zunifikowaną i wspólnie trenują badmintona.

W Forum udział wzięło 10 delegacji  z Europy i Eurazji, składających się z zawodnika zarówno z niepełnosprawnością intelektualną, jak i w pełni sprawnego, w wieku 14-17 lat.  Głównym celem Forum była tzw. ‘Rewolucja Godności’, która doprowadzi do wykreowania akceptacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez sport, przyjaźń i jednolitość w rzecznictwie młodych liderów. Młodym ludziom towarzyszyli mentorzy, którzy wspierać ich będą przez kolejne 2 lata od udziału w Forum, w organizacji różnych przedsięwzięć młodzieżowych na poziomie ogólnopolskim oraz lokalnym. Wspólna praca, działania, spędzanie czasu i chęć nie tylko profesjonalnego uprawiania sportu, ale dbania o rozwój fizyczny to główne cele dla młodych ludzi na kolejne lata w Olimpiadach Specjalnych. Rozwój aktywności zunifikowanych, w tym sportów zunifikowanych, dają możliwość tworzenia społeczności otwartych i włączających się w działania.

Młodzież z różnych stron Europy i Eurazji wspólnie wypracowała rekomendacje dotyczące działań jakie należałoby wdrażać, ażeby uczyć innych tolerancji, wzmacniać ideę sportów zunifikowanych i angażować młodzież do włączania się w życie społeczne poprzez sport. Zostały one przedstawione w Parlamencie Europejskim.

Mimo intensywnych warsztatów szkoleniowych, młodzież miała okazję uczestniczyć w Ceremonii Otwarcia Igrzysk, spotkaniu z Timothym Shriverem i Vladimirem  Grbic’em oraz przeprowadzać wywiady z zawodnikami Igrzysk. Nasza delegacja jest zadowolona z udziału w Forum i zgodnie stwierdza, że wyjazd był bardzo motywujący do aktywnego działania i do nauki języka. Już zapowiadają działania w zakresie promowania projektów zunifikowanych. Realizacja pomysłów rozpocznie się jeszcze w tym roku!  

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.