Wybierz oddział

PFRON

 

Projekty realizowane w 2023r.

https://www.olimpiadyspecjalne.pl/sites/default/files/znaki_strona_www.png

Projekt: #GrajmyRazem

Nr i data umowy zawartej z PFRON: ZZB/000834/BF/D z 22 maja 2023r.

Data realizacji Projektu: 02.01.2023r.-31.01.2024r.

 Cel projektu
1. Prowadzenie kampanii informacyjnej promującej aktywność sportową osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Zmiana ogólnopolskiej świadomości społeczności dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualna.
3. Promowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób pełnosprawnych.
4. dotarcie z kampanią do 6 mln odbiorców.

Wartość projektu ogółem: 1 678 075,47zł

Dofinansowanie ze środków w dyspozycji PFRON – 1 000 000,00 zł

Opis działań planowanych w ramach projektu:
Nazwa kampanii: #GrajmyRazem
Hasło tegorocznej kampanii: #GrajmyRazem - nie jesteśmy gorsi!
Olimpiady Specjalne Polska w 2023 roku będą aktywnie kontynuować ważną społecznie misję, czyli edukację społeczeństwa na temat niepełnosprawności intelektualnej oraz będą propagować inkluzję osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu. Rok 2023 to rok, nie tylko kontynuacji przygotowań pod kątem sportowym, ale także promocji osób z niepełnosprawnością intelektualną w świecie sportu, jako pełnoprawnych sportowców, reprezentujących nasz kraj na arenie międzynarodowej. W ramach poprzednich edycji kampanii
poruszano wiele ważnych kwestii tj. brak akceptacji czy mylnego postrzegania niepełnosprawności intelektualnej z chorobami psychicznymi. Powstało wiele materiałów edukacyjnych i promocyjnych, które wyjaśniały i edukowały społeczeństwo, czym jest niepełnosprawność intelektualna oraz propagowały aktywność fizyczna i sport jako narzędzie, które pozytywnie wpływa nie tylko na samych zawodników, również na ich otoczenie. W kampanię zaangażowali się nie tylko znani sportowcy, ale także wielu znanych dziennikarzy, aktorów i influencerów. Kampania przez wszystkie swoje edycje, spotykała się z bardzo pozytywnym odbiorem i przynosiła zauważalne efekty w nastawieniu wielu grup społecznych do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kampania #GrajmyRazem to zbiór konsekwentnych działań w dążeniu do wzrostu świadomości społecznej na temat niepełnosprawności
intelektualnej. Główny claim kampanii „#GrajmyRazem” ma już zbudowaną rozpoznawalność i jest bezpośrednio kojarzony z działalnością Olimpiad Specjalnych Polska. Dzięki kontynuacji kampanii pod tym samym głównym hasłem, pozwoli na dalsze wzmacnianie naszej misji w świadomości odbiorców, a wiedza na temat osób i sportowców z niepełnosprawnością intelektualną będzie co raz większa.

 

https://www.olimpiadyspecjalne.pl/sites/default/files/znaki_strona_www.png

Daj mi szansę!

Umowa: ZZB/000876/BF/D z dnia 6 czerwca 2023 r.

Projekt realizowany jest w okresie 1.04.2023 – 31.03.2024.

Wartość projektu – 3.807.314,88

Dofinansowanie ze środków w dyspozycji PFRON – 3.126.169,96 zł

Cel projektu

1.Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną;

2.Usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;

3.Podnoszenie sprawności fizycznej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia;

4.Organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 16 Oddziałach.

Opis projektu:

W Projekcie w zajęciach udział weźmie 1669 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, a zajęcia prowadzić będzie około 242 osobowa grupa trenerów wspieranych przez około 33 wolontariuszy oraz około 16 osób obsługi technicznej zajęć, która zapewni pomoc trenerską na obiektach zewnętrznych. Nad prawidłową realizacją projektu czuwać będzie około 37 osób obsługi merytorycznej i technicznej w OR i BN.

W ramach realizacji projektu zaplanowano 23.005 godzin zajęć treningowych (w tym w około 1.866 trenerów wspierać będą wolontariusze), które zapisane będą w dziennikach, harmonogramach i EGW. Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych. Planujemy wynajem obiektów sportowych, a także zakup oraz wynajem sprzętu sportowego. Dla części zawodników zaplanowany został zakup odzieży sportowej. Przewidujemy także możliwość transportu zawodników na zajęcia.

Zajęcia treningowe realizowane będą w następujących dyscyplinach: badminton, bocce, bowling/kręglarstwo, gimnastyka, hokej halowy, jazda konna, judo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, MATP, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, tenis, tenis stołowy, trójbój siłowy/dwubój, unihokej, łyżwiarstwo szybkie/wrotkarstwo, narciarstwo, golf, nordic walking oraz żeglarstwo.

Staramy się, aby nasi sportowcy mieli zapewnione całoroczne cykle treningowe. Zatrudniając profesjonalną obsługę trenerską i instruktorską, tworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju umiejętności sportowych zgodnych z IPD każdego zawodnika. Jednocześnie, dając równe szanse i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe realizujemy na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez realizatorów - Oddziały Regionalne Olimpiad Specjalnych Polska. Proces rekrutacji zawodników do projektu rozpoczął się w 2022 r. we wszystkich Klubach Olimpiad Specjalnych poprzez Oddziały Regionalne – Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubuski, Mazowiecki, Opolski, Podlaski, Podkarpacki, Pomorski, Świętokrzyski, Śląski, Wielkopolski - Konin, Wielkopolski – Poznań, Warmińsko-Mazurski, Zachodniopomorski. Każdy zawodnik podpisuje deklarację zawodnika i zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych Polska, może uczestniczyć w szeregu zajęć treningowych i portowych.

Uczestnikami - beneficjentami ostatecznymi projektu są zawodnicy Olimpiad Specjalnych Polska. Każdy zawodnik to osoba z niepełnosprawnościami intelektualnymi, posiadająca dokument potwierdzający niepełnosprawność intelektualną np. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Niepełnosprawności intelektualnej mogą towarzyszyć schorzenia i sprzężenia fizyczne. Każdy nowy zawodnik Olimpiad Specjalnych Polska zobowiązany jest do podpisania deklaracji zawodnika i na tej podstawie otrzymuje książeczkę sportową.

Harmonogramy realizacji zajęć treningowych opracowywane są przez Oddziały Regionalne i dostępne u koordynatora w Oddziale.

 

Zakończenie projektu:

Projekt współfinansowany był ze środków PFRON, MSiT, samorządów, sponsorów prywatnych oraz ze środków będących w dyspozycji Oddziałów regionalnych.

W zakresie finansowym projekt zrealizowany został zgodnie z założeniami.

Wartość projektu – 3.807.314,88

Dofinansowanie ze środków w dyspozycji PFRON – 3.126.169,96 zł

 

W zajęciach treningowych udział wzięło 1772 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną –3 zawodników musiało zakończyć na wczesnym etapie uczestnictwo w projekcie i osoby te zostały zastąpione nowymi zawodnikami.

Zajęcia treningowe prowadzone były przez 243 osobową grupa trenerów, wspieranych przez 34 wolontariuszy oraz około 21 osób obsługi technicznej zajęć, która zapewniała pomoc trenerską na obiektach zewnętrznych. Nad prawidłową realizacją projektu czuwało 38 osób obsługi merytorycznej i technicznej w OR i BN.

W ramach realizacji projektu zrealizowano 23.005 godzin zajęć treningowych (w tym w 1.866 godzinach zajęć, trenerów wspierali wolontariusze). Godziny zajęć zapisane zostały w dziennikach zajęć, harmonogramach i EGW. Treningi prowadzone były na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych. Obiekty sportowe wynajmowane były na potrzeby zajęć z jazdy konnej, pływania, kajakarstwa, bocce, bowlingu, badmintona, judo, LA, MATP, piłki siatkowej, koszykowej i nożnej, tenisa. Wynajmowano sprzet na potrzeby treningów jazdy konnej, kajakarstwa i trójboju. Zakupiony został sprzęt sportowy oraz dla części zawodników odzież sportowa. Ponadto zapewniona została możliwość transportu zawodników na zajęcia.

Zajęcia treningowe realizowane będą w następujących dyscyplinach: badminton, bocce, bowling/kręglarstwo, gimnastyka, hokej halowy, jazda konna, judo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, MATP, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, tenis, tenis stołowy, trójbój siłowy/dwubój, unihokej, łyżwiarstwo szybkie/wrotkarstwo, narciarstwo, golf, nordic walking oraz żeglarstwo.

 

https://www.olimpiadyspecjalne.pl/sites/default/files/znaki_strona_www.png

 

Rozwińmy skrzydła!

 

Umowa ZZB/000862/BF/D z dnia 1 czerwca 2023 r.

Cel projektu
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów ogólnopolskich, makroregionalnych
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Projekt realizowany jest w okresie 1.01.2023 – 31.01.2024.

Budżet projektu: -  4.401.131,79 zł

Dofinansowanie z PFRON: - 3.163.719,04 zł

 

W 2023r. w ramach projektu planujemy organizację następujących imprez:

 • Europejski Mityng w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych,
 • Sprawdzian w 18 dyscyplinach przed Światowymi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych w Berlinie w 2023 roku,
 • II Ogólnopolski Turniej Golfa Olimpiad Specjalnych,
 • XIII Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych,
 • XI Ogólnopolski Mityng Jeździecki Olimpiad Specjalnych,
 • XIII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych; XX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej Olimpiad Specjalnych; XIII Ogólnopolski Mityng Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych,
 • XII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych,
 • XVI Podkarpacki Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych,
 • Makroregionalny XLIV Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych,
 • Makroregionalny XVI Śląski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych,
 • II Makroregionalny Mityng Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych,
 • III Makroregionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych,
 • Integracyjny Piknik #BadźFIT 'Droga do Berlina',
 • Integracyjny Piknik #BądźFIT dla Młodych Sportowców,
 • 12 Integracyjnych Pikników #BądźFIT w regionach.

 

W projekcie udział weźmie 2500 zawodników, 395 partnerów zunifikowanych oraz 850 trenerów/opiekunów –wg PESEL. Każda osoba może uczestniczyć w więcej, niż 1 imprezie, więc łącznie będzie to 2898 zawodników, 433 partnerów, 966 trenerów/opiekunów.

Organizacja imprez ma na celu motywowanie trenerów i zawodników do intensywnej oraz systematycznej pracy treningowej, popularyzację dyscyplin sportu w środowisku osób z NI, umożliwienie zawodnikom startu w zawodach sportowych, rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w całej Polsce oraz integrację ze środowiskiem, a integracyjne pikniki #BądźFIT to promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

Spośród medalistów makroregionalnych wyłonieni zostaną zawodnicy na zawody ogólnopolskie, a z ogólnopolskich wyłonieni zostaną reprezentanci Olimpiad Specjalnych Polska na zawody wyższej rangi jak np. zawody międzynarodowe oraz rangi europejskiej (rekrutacja na poszczególne zawody odbywa się zgodnie z wieloletnim harmonogramem zawodów ogólnopolskich i światowych).

 

Organizatorami zawodów są Oddziały Regionalne i Biuro Narodowe oraz Komitety Organizacyjne. Kalendarz zawodów ogólnopolskich wynika z wieloletniego, zatwierdzonego przez władze organizacji harmonogramu zawodów w Stowarzyszeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Special Olympics organizator wszystkich zawodów zapewnia zawodnikom i trenerom bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazdy, sprzęt i odzież sportową itd. Organizator zapewnia cały ceremoniał olimpijski czyli Ceremonie Otwarcia i Zamknięcia oraz Ceremonie Dekoracji. Organizatorzy zawodów dbają także o zapewnienie aktywności podczas czasu poza startami w postaci organizacji: koncertów, wycieczek, wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych- pozwala to na wspieranie społecznego rozwoju zawodników. Organizator odpowiada za profesjonalną obsługę merytoryczno-techniczną, sędziowską, medyczną oraz wolontariacką. Podczas zawodów równolegle w tym samym czasie wynajmowane są obiekty sportowe, kilka miejsc zakwaterowania.

 

Organizator zapewnia w zależności od zapotrzebowania zakwaterowanie, wyżywienie, strój do pracy, ubezpieczenie, transport obsłudze zawodów. Dodatkowym zadaniem przy organizacji zawodów są działania marketingowo-promocyjne. Poprzez współpracę z mediami, organizację Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia zawodów oraz promocyjne publikacje pokazujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz promujemy aktywność sportową. Zawody poza rywalizacją sportową, dają szansę na zmianę świadomość ludzi, łamanie stereotypów, na zrozumienie i akceptację odmienności. Dają szansę zawodnikom i ich rodzinom na pokazanie siebie w innych rolach społecznych.

 

ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH WYDARZEŃ

Nazwa

Data

Miejsce

Europejski Mityng w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych

27.02-3.03.2023

Zakopane

Sprawdzian w 18 dyscyplinach przed Światowymi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych w Berlinie w 2023 roku

17-22.04.2023

Zakopane

II Ogólnopolski Turniej Golfa Olimpiad Specjalnych

9-11.05.2023

Mikołów

XIII Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych

26-28.2023

Konin/Licheń/Ślesin

XI Ogólnopolski Mityng Jeździecki Olimpiad Specjalnych

15-17.09.2023

Kielce

XIII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych; XX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej Olimpiad Specjalnych; XIII Ogólnopolski Mityng Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych

29.09-1.10.2023

Bydgoszcz

XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych

1-3.12.2023

Warszawa

XVI Podkarpacki Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych

14-15.06.2023

Stalowa Wola

Makroregionalny XLIV Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych

19-20.09.2023

Ruda Śląska

Makroregionalny XVI Śląski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych

3-4.10.2023

Ruda Śląska

II Makroregionalny Mityng Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych

20-21.2023

Trzcianka

III Makroregionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych

15-16.11.2023

Poznań

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT 'Droga do Berlina'

13-14.05.2023

Warszawa

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Bydgoszcz

13-14.05.2023

Klub "Tacy Sami" Bydgoszcz

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Olsztynek

20-21.05.2023

Ośrodku Szkoleniowo -Wypoczynkowym PERKOZ, Waszeta 1, Mierki Olsztynek

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Długobór

27-28.05.2023

Długobór

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Poznań/Suchy Las

3-4.06.2023

Poznań/Suchy Las

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Żory

10-11.06.2023

Żory

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Szczecin

4-5.09.2023

Szczecin

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Zakopane

7-8.09.2023

Zakopane

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Ślesin

13-14.09.2023

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mityng Mikorzyn 1A, 62-561 Ślesin

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Stalowa Wola

15-16.09.2023

Stalowa Wola

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych Kamienna Góra

16-17.09.2023

Kamienna Góra

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT dla Młodych Sportowców

22-23.09.2023

Warszawa

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Stara Wieś

27–28.09.2023

Stara Wieś k/ Wielunia

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Opatów

30.09- 1.10.2023

Opatów

W dniu 29 stycznia 2024 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy, który korygował budżet projektu oraz harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć, jak terminy, nazwy i miejsca, a także wprowadzał zmiany w niektórych zawodach, dotyczące liczb osób.

 

Z dniem 31 stycznia zakończyła się realizacja projektu. Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane cele oraz przedsięwzięcia – zawody europejskie, zawody ogólnopolskie, zawody makroregionalne, integracyjne pikniki #BądźFit oraz sprawdzian.

W obszarze kosztów kwalifikowalnych budżet projektu wynosił 4.401.131,79 zł. Dofinansowanie ze środków w dyspozycji PFRON wyniosło 3.163.719,04 zł.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące imprezy:

Europejski Mityng w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych, Zakopane, 27.02-3.03.2023;

Sprawdzian w 18 dyscyplinach przed Światowymi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych w Berlinie w 2023 roku, Zakopane, 17-22.04.2023;

II Ogólnopolski Turniej Golfa Olimpiad Specjalnych, Mikołów, 9-11.05.2023;

XIII Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, Konin/Licheń/Ślesin, 26-28.05.2023;

XI Ogólnopolski Mityng Jeździecki Olimpiad Specjalnych, Kielce, 15-17.09.2023;

XX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej Olimpiad Specjalnych, XIII Ogólnopolski Mityng Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych, XIII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych, 29.09 - 01.10.2023;

XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych, Warszawa,1-3.12.2023;

XVI Podkarpacki Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych, Stalowa Wola, 14-15.06.2023;

Makroregionalny XLIV Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych, Ruda Śląska, 19-20.09.2023

Makroregionalny XVI Śląski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych, Ruda Śląska, 3-4.10.2023;

II Makroregionalny Mityng Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych, Trzcianka, 20-21.10.2023;

III Makroregionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, Poznań, 15-16.11.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Radlin, 30-31.05.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Kamienna Góra, 12-13.09.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Mikorzyn, 13-14.09.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Stalowa Wola, 14-15.09.2023;

Integracyjny Piknik #BądźFIT dla Młodych Sportowców, Warszawa, 22-23.09.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Poznań/Suchy Las, 25-26.09.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Stara Wieś k. Wielunia, 27-28.09.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Olsztynek, 28-29.09.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Długobór, 29-30.09.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Opatów, 4-5.10.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT Bydgoszcz, 7-8.10.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Drzonków, 18-19.10.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Szczecin, 18-19.10.2023;

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT, Katowice-Chorzów, 12-13.12.2023.

 

W projekcie udział wzięło 2500 zawodników, 382 partnerów oraz 863 trenerów/opiekunów –wg PESEL. Każda osoba mogła uczestniczyć w więcej, niż 1 imprezie, więc łącznie było to 2956 zawodników, 382 partnerów, 972 trenerów/opiekunów.

 

Projekty realizowane w 2022r.

Daj mi szansę!

Umowa: ZZB/000790/BF/D z dnia 17 czerwca 2022 r.

Projekt realizowany jest w okresie 1.04.2022 – 31.03.2023.

Wartość projektu – 3.168.192,21 zł

Dofinansowanie ze środków w dyspozycji PFRON – 2.562.902,21 zł

Cel projektu

1.Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną;

2.Usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;

3.Podnoszenie sprawności fizycznej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia;

4.Organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 16 Oddziałach.

Opis projektu:

W Projekcie w zajęciach udział weźmie 1706 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, a zajęcia prowadzić będzie około 237-io osobowa grupa trenerów wspieranych przez około 48 wolontariuszy oraz około 16 osób obsługi technicznej zajęć, która zapewni pomoc trenerską na obiektach zewnętrznych. Nad prawidłową realizacją projektu czuwać będzie około 37 osób obsługi merytorycznej i technicznej w OR i BN.

W ramach realizacji projektu zaplanowano 21.360 godzin zajęć treningowych (w tym w około 4609 trenerów wspierać będą wolontariusze), które zapisane będą w dziennikach, harmonogramach i EGW. Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych. Planujemy wynajem obiektów sportowych, a także zakup oraz wynajem sprzętu sportowego. Dla części zawodników zaplanowany został zakup odzieży sportowej. Przewidujemy także możliwość transportu zawodników na zajęcia.

Zajęcia treningowe realizowane będą w następujących dyscyplinach: badminton, bocce, bowling/kręglarstwo, gimnastyka, hokej halowy, jazda konna, judo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, MATP, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, tenis, tenis stołowy, trójbój siłowy/dwubój, unihokej, łyżwiarstwo szybkie/wrotkarstwo, narciarstwo. Dodatkowo planujemy uzupełnienie dyscyplin o nordic walking oraz golf.

Staramy się, aby nasi sportowcy mieli zapewnione całoroczne cykle treningowe. Zatrudniając profesjonalną obsługę trenerską i instruktorską, tworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju umiejętności sportowych zgodnych z IPD każdego zawodnika. Jednocześnie, dając równe szanse i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe realizujemy na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez realizatorów - Oddziały Regionalne Olimpiad Specjalnych Polska. Proces rekrutacji zawodników do projektu rozpoczął się we wrześniu 2021 r. we wszystkich Klubach Olimpiad Specjalnych poprzez Oddziały Regionalne – Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubuski, Mazowiecki, Opolski, Podlaski, Podkarpacki, Pomorski, Świętokrzyski, Śląski, Wielkopolski - Konin, Wielkopolski – Poznań, Warmińsko-Mazurski, Zachodniopomorski. Każdy zawodnik podpisuje deklarację zawodnika i zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych Polska, może uczestniczyć w szeregu zajęć treningowych i portowych.

Uczestnikami - beneficjentami ostatecznymi projektu są zawodnicy Olimpiad Specjalnych Polska. Każdy zawodnik to osoba z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Aby być zawodnikiem Olimpiad Specjalnych należy posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność intelektualną np. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Niepełnosprawności intelektualnej mogą towarzyszyć schorzenia i sprzężenia fizyczne. Każdy nowy zawodnik Olimpiad Specjalnych Polska zobowiązany jest do podpisania deklaracji zawodnika i na tej podstawie otrzymuje książeczkę sportową.

Harmonogramy realizacji zajęć treningowych opracowywane są przez Oddziały Regionalne i udostępniane będą na stronach www oraz profilach fb.

 

#GrajmyRazem

dot. umowy ZZB/000771/BF/D z 2 czerwca 2022r.

termin realizacji: 02.01.2022-31.01.2023

Hasło tegorocznej kampanii: #GrajmyRazem - sukces będzie nasz!

Rok 2022 to rok szczególny dla Olimpiad Specjalnych Polska. Przede wszystkim jest to czas przygotowań Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych do najważniejszego sportowego wydarzenia na świecie - Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Berlinie 2023.
Od lat Olimpiady Specjalne Polska w ramach kampanii #GrajmyRazem i wszystkich jej odsłon zwiększają świadomości społeczeństwa na temat działalności Olimpiad Specjalnych w Polsce, poruszają problem braku akceptacji, strachu, niezrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Olimpiadom Specjalnym Polska poza działalnością sportową przyświeca druga bardzo ważna misja - edukacja i zmiana postaw społecznych. Kontynuacja kampanii #GrajmyRazem w dalszym ciągu będzie budować i rozwijać w społeczeństwie prawdziwy obraz zawodników. Świadomość społeczna na temat osób z dysfunkcjami w dalszym ciągu jest bardzo niska. Misją Olimpiad Specjalnych jest także ciągła edukacja, że zawodnicy / sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną wkładają tak samo wiele wysiłku oraz mnóstwo pracy w treningi, tak jak pełnosprawni sportowcy, a także sportowcy z niepełnosprawnością ruchową. Olimpiady Specjalne to nie tylko sportowa rywalizacja, pełna pozytywnych emocji, gry fair play ale prze wszystkim wysiłek, walka z własnymi słabościami w codziennym życiu. Niepełnosprawność intelektualną, jest często niesłusznie mylona z chorobą psychiczną, które zwykli ludzie się boją. We wszystkich działaniach komunikacyjnych Olimpiad Specjalnych edukujemy społeczeństwo na temat osób
z niepełnosprawnością intelektualną przez pryzmat zawodników. Pokazujemy, że żyją, pracują i funkcjonują w społeczeństwie i należy im się szacunek jak każdemu człowiekowi. Niepełnosprawność intelektualna może dotknąć każdego i nikt nie ma na to wpływu. Chcemy nauczyć społeczeństwo akceptacji problemu niepełnosprawności intelektualnej, a także budować w nim pozytywne postawy wobec takich osób.

Kampania w 2022 roku ma na celu nagłośnienie przygotowań zawodników Olimpiad Specjalnych do Światowych Igrzysk m.in. podczas Ogólnopolskich zawodów i mityngów, ale przede wszystkim pozwolimy na bliższe poznanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponad to w dalszym ciągu będziemy promować rodzinne i społeczne programy tj. Młodzi Sportowcy”, „Wolontariat” i 'Inkluzja'. W kampanii ponownie weźmie udział szerokie grono ambasadorów, którzy są przedstawicielami sportu, a także dziennikarze, aktorzy, którzy swoimi postawami w codziennym życiu szerzą pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami - w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Za pośrednictwem wielu przekazów medialnych chcemy pokazać codzienne życie zawodników i ich rodzin, ile czasu poświęcają na treningi, jakie stają przed nimi przeszkody oraz jak się mierzą̨ z własnymi słabościami. Kampania #Grajmyrazem w 2022 wzbogacona o hasło „Sukces będzie nasz” będzie prowadzona w ogólnopolskich kanałach komunikacyjnych w tym telewizja, radio, działania contentowe w serwisach online oraz w mediach społecznościowych. „Sukces” to nie tylko sukcesy sportowe, każda pojedyncza zmiana postawy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną będzie ogromnym sukcesem, który będzie lawinowo przenosił na kolejne jednostki społeczne. Chcemy pokazać, że wspólnota ma moc, że walczymy nie tylko dobro osób, które potrzebują akceptacji, ale o nasze wspólne dobro. Świat oparty na wzajemnej akceptacji i szacunku będzie lepszy.
Kampania #GrajmyRazem, a sukces będzie nasz! Będzie skierowana do całego społeczeństwa zarówno dorosłych Polaków jak i tych najmłodszych, ponieważ pozytywne postawy społeczne formują się już od dziecka. Za pośrednictwem krótkich spotów telewizyjnych, reklam zewnętrznych, materiałów contentowych w internecie będziemy prezentować wizerunek osób z niepełnosprawnością̨ intelektualną jako prawdziwych sportowców, ale także jako wspaniałych ludzi, którzy mają w sobie mnóstwo pozytywnych emocji, talentów, którymi bardzo chętnie się dzielą z każdą grupą społeczną. Celem tych działań będzie wzmocnienie a także zbudowanie od początku aktywnej, otwartej postawy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w
codziennym życiu, w szkole, w pracy, w rodzinie w koleżeńskich relacjach. Prezentując inne niż sportowe umiejętności zawodników Olimpiad Specjalnych mamy szanse na dotarcie do osób, które mogą dać szansę na rozwój osobisty i zawodowy osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Kampania #GrajmyRazem, a sukces będzie nasz! Poza zmianą lub budową pozytywnych postaw u osób niezwiązanych z problem, da także pośrednie wsparcie dla osób, które na stałe zajmują się lub wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Rodziny, trenerzy, wolontariusze wkładają ogrom pracy, aby ich świat był lepszy, tworzą wokół nich przyjazną rzeczywistość opartą na szacunku i na zrozumieniu. Pomagają im, aby byli bardziej samodzielni i niezależni. Wolontariusze Olimpiad Specjalnych bardzo mocno wspierają działania inkluzyjne, oparte na włączeniu osób z niepełnosprawnością do swojego świata. W kampanii chcemy pokazać wszystkie te ważne aktywności, aby docenić tych, którzy czynią dobro, ale także pokazać, że takie działania mogą być wprowadzane w każdej instytucji niezależnie od profilu działalności tj. zakład pracy, szkoła, kluby sportowe i wiele innych.

1.1 kampania w socialmediach i www oraz YT 
1.2 tworzenie kreacji, scenariuszy, harmonogramów realizacji poszczególnych komponentów kampanii 
1.3 działania medialne w tv, radio, gazetach, mediach on-line, outdoor 
1.4 promocja aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną na zawodach 
1.5 działania w socialmediach i zakup reklam 
1.6 druk Magazynu #GrajmyRazem 
1.7 sesja zdjęciowa do kampanii, reklamówek, Magazynu #GrajmyRazem 
1.8 kampania TVP, radio, outdoor - relacje tvp, reportaże, BB, outdoor 
1.9 kampania kinowa

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania 700 000,00zł

Całkowite koszty projektu 1 213 321,30zł 
Wkład własny Wnioskodawcy  przeznaczony na realizację projektu 513 321,30zł

W dniu 18 stycznia 2023 podpisany został Aneks nr 1, wprowadzający drobne zmiany w części merytorycznej i finansowej projektu.

Rozwińmy skrzydła!

Umowa ZZB/000770/BF/D z dnia 2 czerwca 2022 r.

Cel projektu
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów ogólnopolskich, makroregionalnych
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Projekt realizowany jest w okresie 1.01.2022 – 31.01.2023.

Wartość projektu – 2.794.599,05 zł

Dofinansowanie ze środków w dyspozycji PFRON – 1.993.387,50 zł

W roku 2022 planujemy:

1. Zorganizowanie XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2022 XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2022 są cyklicznie realizowaną co 4 lata największą imprezą ogólnopolską Olimpiad Specjalnych. Jest to sportowe święto, na które oczekują sportowcy z klubów Olimpiad Specjalnych w całej Polsce. Ze względów epidemiologicznych, by zagwarantować bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko pandemii, liczby pojedynczych imprez, w roku 2022 Igrzyska letnie zostały podzielone na cykl 5 imprez, w każdej 2 lub 3 dyscypliny. Igrzyska ogólnopolskie zamykają czteroletni cykl treningowy realizowany w różnorodnych dyscyplinach sportów letnich w Olimpiadach Specjalnych w Polsce. Jest to podsumowanie treningów w Oddziałach Regionalnych i całego cyklu zawodów regionalnych w dyscyplinach Igrzysk, które kwalifikowały do udziału w tych Igrzyskach. Cykliczność Igrzysk jak i cykliczność wszystkich zawodów ogólnopolskich wynika z kalendarza wieloletniego Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska. Dzięki cykliczności zawodów zapewniona jest motywacja dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną do uczestnictwa w systematycznych zajęciach treningowych, przygotowujących do udziału w zawodach w określonej dyscyplinie kolejno od zawodów poziomu klubowego, przez zawody o randze wojewódzkiej (regionalnej) do zawodów ogólnopolskich. Dodatkowo z Igrzysk (z wszystkich części) zostanie wyłoniona w każdej dyscyplinie, zgodnie z przepisami światowymi Special Olympics, reprezentacja Polski Olimpiad Specjalnych na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w Berlinie w roku 2023.

Igrzyska rozegrane zostaną w następujących dyscyplinach:

część I pływanie, bocce;

część II gimnastyka, wrotkarstwo, tenis;

część III piłka nożna, piłka siatkowa zunifikowana + aktywności w ramach programu Młodzi Sportowcy; część IV judo, kolarstwo; część V lekkoatletyka, koszykówka, badminton.

Zawodnicy zostaną zakwalifikowani na Igrzyska zgodnie ze światowymi przepisami Olimpiad Specjalnych o awansie zawodnika na zawody wyższego szczebla , czyli m.in.: uczestniczyli i są medalistami zawodów regionalnych w danej dyscyplinie (nie dot. młodych sportowców), zorganizowanych w określonym regulaminem czasie przed Igrzyskami. Zgłoszenia na igrzyska, zgodnie z regulaminem Igrzysk i zawartymi tam terminami, dokonuje Oddział Regionalny. Organizator – Biuro Narodowe dokonuje weryfikacji i dopuszczenia do zawodów na podstawie dostarczonej dokumentacji (formularze zgłoszeniowe, książeczka zawodnika). W ramach Programu Młodzi Sportowcy , zamiast zawodów regionalnych to o kwalifikacji decyduje realizacja programu na poziomie regionalnym.

2 Zorganizowanie 4 zawodów makroregionalnych w następujących dyscyplinach – bocce, bowling, pływanie, koszykówka drużyn zunifikowanych i specjalnych.

3 Zorganizowanie 5 Integracyjnych Pikników #BądźFIT Olimpiad Specjalnych.

W zawodach i piknikach integracyjnych w projekcie udział weźmie 2395 zawodników z NI, 20 partnerów zunifikowanych oraz 710 trenerów/opiekunów.

Organizacja imprez ma na celu motywowanie trenerów i zawodników do intensywnej oraz systematycznej pracy treningowej, popularyzację dyscyplin sportu w środowisku osób z NI, umożliwienie zawodnikom startu w zawodach sportowych, rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w całej Polsce oraz integrację ze środowiskiem, a integracyjne pikniki #BądźFIT to promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

Spośród medalistów makroregionalnych wyłonieni zostaną zawodnicy na zawody ogólnopolskie, a z ogólnopolskich wyłonieni zostaną reprezentanci Olimpiad Specjalnych Polska na zawody wyższej rangi jak np. zawody międzynarodowe oraz rangi europejskiej (rekrutacja na poszczególne zawody odbywa się zgodnie z wieloletnim harmonogramem zawodów ogólnopolskich i światowych).

Organizatorami zawodów są Oddziały Regionalne i Biuro Narodowe oraz Komitety Organizacyjne. Kalendarz zawodów ogólnopolskich wynika z wieloletniego, zatwierdzonego przez władze organizacji harmonogramu zawodów w Stowarzyszeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Special Olympics organizator wszystkich zawodów zapewnia zawodnikom i trenerom bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazdy, sprzęt i odzież sportową itd. Organizator zapewnia cały ceremoniał olimpijski czyli Ceremonie Otwarcia i Zamknięcia oraz Ceremonie Dekoracji. Organizatorzy zawodów dbają także o zapewnienie aktywności podczas czasu poza startami w postaci organizacji: koncertów, wycieczek, wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych- pozwala to na wspieranie społecznego rozwoju zawodników. Organizator odpowiada za profesjonalną obsługę merytoryczno-techniczną, sędziowską, medyczną oraz wolontariacką. Podczas zawodów równolegle w tym samym czasie wynajmowane są obiekty sportowe, kilka miejsc zakwaterowania.

Organizator zapewnia w zależności od zapotrzebowania zakwaterowanie, wyżywienie, strój do pracy, ubezpieczenie, transport obsłudze zawodów. Dodatkowym zadaniem przy organizacji zawodów są działania marketingowo-promocyjne. Poprzez współpracę z mediami, organizację Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia zawodów oraz promocyjne publikacje pokazujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz promujemy aktywność sportową. Zawody poza rywalizacją sportową, dają szansę na zmianę świadomość ludzi, łamanie stereotypów, na zrozumienie i akceptację odmienności. Dają szansę zawodnikom i ich rodzinom na pokazanie siebie w innych rolach społecznych.

W ramach realizacji projektu podpisane zostały dwa aneksy: Aneks nr 1 z dnia 22 września 2022– zmianie uległo miejsce i termin realizacji pikniku; Aneks nr 2 z dnia 18 stycznia 2023 – zmianie uległ budżet projektu oraz termin i miejsce zawodów.

Zmiany miejsc i terminów zawodów ujęte są w poniższym harmonogramie.

HARMONOGRAM WYDARZEŃ

Nazwa

Data

Miejsce

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część I w dyscyplinach pływanie i bocce

05-07.05.2022

kompleks sportowy w Rybniku Boguszowicach, Jastrzębska 3a

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część II w dyscyplinach: gimnastyka, wrotkarstwo i tenis

20-22.05.2022

Wrotkarstwo - obiekt Lodowiska „Torbyd”- Bydgoszcz, Toruńska 59; gimnastyka - Sala gimnastyki i akrobatyki sportowej „Zawisza”, Bydgoszcz, Gdańska 163; tenis - korty tenisowe Bydgoszcz, Gdańska 163

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część III w dyscyplinach judo, kolarstwo

28-30.05.2022

Judo - Sala Sportowa Akademii Judo, Taborowa 1-4, Poznań; kolarstwo - Kompleks POSiR Malta Poznań – ścieżka rowerowa wzdłuż jeziora Malta

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część IV w dyscyplinach: pika nożna, piłka siatkowa zunifikowana i aktywności programu Młodzi Sportowcy

3-5.06.2022

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Marymoncka 34

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część V w dyscyplinach lekkoatletyka, koszykówka i badminton

4-7.07.2022

Lekkoatletyka - Stadion lekkoatletyczny Politechni Świętokrzyskiej, Kielce; koszykówka - Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; badminton - Hala Sportowo-Rehabilitacyjna, Suchedniów, Sportowa 5

XV Makroregionalny Śląski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych

27-28.09.2022

MOSiR Ruda Śląska, Kłodnicka 95

XLII Makroregionalny Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych

13-14.09.2022

Plaza Center Ruda Śląska, 1 maja 310

I Makroregionalny Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych

03-04.12.2022

Sala Sportowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Wojska Polskiego 25, Jastrowie, woj. Wielkopolskie

II Makroregionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych

16-17.11.2022

Poznań, Termy Maltańskie, Termalna 1

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT

1-2.06.2022

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Drzonków,. Olimpijska 20, Lubuskie

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT

13-14.06.2022

Park Linowy „Leśna Przygoda”, Radlin, Wiosny Ludów 259, woj. Śląskie

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT

7-9.09.2022

Wityng Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, Mikorzyn 1A, woj. Wielkopolskie

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT

27-28.09.2022

Stanica Wodna PTTK, Wdzydze Kiszewskie, woj. Pomorskie

Integracyjny Piknik Olimpiad Specjalnych #BądźFIT

29-30.09.2022

Zespół Szkół Specjalnych nr 86, Elektoralna 12/14, Warszawa, woj. Mazowieckie

 

Projekty realizowane w 2021r.

Rozwińmy skrzydła!

Dot. umowy ZZB/000669/BF/D z dnia 13 maja 2021 r.

Cel projektu

 1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
 2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 4. organizacja zawodów ogólnopolskich, makroregionalnych
 5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.01.2021 – 31.01.2022.

 W ramach projektu planujemy organizację 5 zawodów ogólnopolskich, 5 makroregionalnych i 3 pikników integracyjnych 'Bądź FIT' dla promocji aktywności społecznej.

W projekcie udział weźmie 1476 zawodników ONI liczonych PESELami, oraz 455 trenerów/opiekunów. Raz na 2 lata każdy zawodnik może wybrać spośród 25 dyscyplin te, które będzie uprawiał (2 indywidualne,1 drużynową,1 zimową) i w których wystartuje.

W ramach projektu organizatorzy zawodów zabezpieczają kwestie organizacyjne zawodów sportowych(obsługę sędziowską, techniczną, merytoryczną, medyczną, wynajem obiektów i sprzętu oraz urządzeń, zakup materiałów biurowych i technicznych itd.) oraz socjalne związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, ubezpieczeniem, odzieżą itd. w zawodach udział biorą zawodnicy zarejestrowani w Olimpiadach Specjalnych Polska.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 1771993,12

Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych (w zł) 842127,00

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 929866,12

Daj mi szansę!

umowa: ZZB/000633/BF/D z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Cel projektu

 1. Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 2. Usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 3. Podnoszenie sprawności fizycznej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia;
 4. Organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 17 Oddziałach.

Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.04.2021 – 31.03.2022.

W Projekcie w zajęciach udział weźmie 1269 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, a zajęcia prowadzić będzie 231 os. grupa trenerów wspieranych przez 40 os. obsługi merytorycznej i technicznej.

W ramach realizacji projektu zaplanowano 19.069 godzin zajęć treningowych, które zapisane będą w dziennikach, harmonogramach i EGW. Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych.

Minimalna dawka treningowa w sporcie, pozwalająca zakwalifikować sportowca do zawodów każdego szczebla, wynosi 10 godzin w ciągu 8 tygodni poprzedzających zawody. Mimo tego robimy wszystko, aby nasi sportowcy mieli zapewnione całoroczne cykle treningowe. Zatrudniając profesjonalną obsługę trenerską i instruktorską, tworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju umiejętności sportowych zgodnych z IPD każdego zawodnika. Jednocześnie, dając równe szanse i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe realizujemy na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 2269764,54

Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych (w zł) 376350,00

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 1893414,54

#GrajmyRazem

Umowa nr   ZZB/000679/BF/D z dnia 13 maja 2021r.

Celem kampanii #GrajmyRazem w 2021 roku jest w dalszym ciągu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat działalności oraz samej idei jaka przyświeca Olimpiadom Specjalnym w Polsce. Kontynuacja kampanii ma budować i rozwijać w społeczeństwie, obraz zawodników oraz samych Olimpiad Specjalnych. Chcemy uświadomić społeczeństwu, że Olimpiady Specjalne to nie tylko sportowa rywalizacja, pełna pozytywnych emocji, gry fair play, wysiłek, walka z własnymi słabościami, ale także zwykłe życie ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, którzy są wśród nas, którzy chcą żyć, być akceptowani na każdym polu, ponieważ taki problem mógłby spotkać każdego z nas. Wszystkie działania związane z komunikacją Olimpiad Specjalnych są wspierane przez szerokie grono ambasadorów, które stale się poszerza. Kampania w 2021 roku nie będzie wyłącznie ograniczona do relacji z zawodów, chociaż jest to bardzo ważny element działalności. Chcemy pokazać życie zawodników i ich rodzin na co dzień, ile czasu poświęcają na treningi, jakie stają przed nimi przeszkody oraz jak się mierzą z własnymi słabościami. Kampania informacyjna „#GrajmyRazem” edycja 2021 będzie kontynuacją prowadzonych dotychczas działań komunikacyjnych w mediach ogólnopolskich z rozszerzeniem działań o hasło „jesteśmy równi” - „#GrajmyRazem bo jesteśmy równi!”. Kampania promująca działalność Olimpiad Specjalnych Polska oraz samych zawodników ma niezmiennie jeden cel - podnoszenia świadomości działalności Stowarzyszenia w społeczeństwie. Poprzez promocje zawodów oraz Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych, transmisje w mediach ogólnopolskich chcemy uzmysłowić Polakom, że Olimpiady Specjalne Polska są pełnoprawnym uczestnikiem ruchu olimpijskiego na takim samym poziomie jak ruch paraolimpijski, który w polskim społeczeństwie jest doskonale rozpoznawalny. Dzięki kontynuacji kampanii pod hasłem „#GrajmyRazem bo jesteśmy równi!”, realizowana wspólnie z innymi beneficjentami i partnerami/sponsorami pozwoli na konsekwentne podnoszenie rozpoznawalności zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, którzy tak jak pełnosprawni olimpijczycy i paraolimpijczycy reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodowej.

1.1 kampania w socialmediach i www oraz YT

1.2 tworzenie kreacji, scenariuszy, harmonogramów realizacji poszczególnych komponentów kampanii 1.3 wydanie Magazynu #GrajmyRazem!

1.4 działania medialne w tv, radio, gazetach, mediach on-line, outdoor

1.5 wydanie kalandarza/planera 2022

1.6 relacje tv, radiowe, kampanie outdoor, artykuły on-line

1.7 promocja aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną na zawodach

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 1163041,20
Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych (w zł) 471269,98
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 691771,22

Grant PFRON

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Projekt realizowany jest w 18 Oddziałach Regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska, w których prowadzone są zajęcia treningowe w ramach projektu „Daj mi szansę”, dofinansowanego ze środków będących w dyspozycji PFRON na mocy umowy ZZB/000619/BF/D z dnia 10 września 2020 r. Wsparcie przeznaczone jest na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, koniecznych podczas realizacji zajęć treningowych w okresie czerwiec- grudzień 2020.

W ramach tego garntu zakupione zostaną środki ochrony osobistej dla osób zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami – trenerów i wolontariuszy prowadzących zajęcia treningowe - oraz środki dezynfekcyjne i wyposażenie potrzebnego do ich stosowania. Planujemy zakup przyłbic, maseczek jednorazowych i wielorazowych oraz środków dezynfekcyjnych.

Wysokość grantu wynosi 82.908,00 zł.

Projekt grantowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozwińmy skrzydła!

Dot. umowy ZZB/000591/BF/D z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Cel projektu
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów ogólnopolskich, makroregionalnych
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Opis projektu:

 W 2020r. w ramach projektu planujemy organizację 9 zawodów i 2 pikników rekreacyjnych 'Bądź FIT' dla promocji aktywności społecznej. W projekcie udział weźmie 1000 zawodników ONI liczonych PESELami, 15 partnerów zunifikowanych oraz 465 trenerów/opiekunów. Zawodnicy i trenerzy mogą wziąć udział w dwóch-trzech zawodach w ramach projektu. Raz na 2 lata każdy zawodnik może wybrać spośród 25 dyscyplin te, które będzie uprawiał (2 indywidualne,1 drużynową,1 zimową) i w których wystartuje, stąd jego udział w kilku zawodach. W ramach projektu organizatorzy zawodów zabezpieczają kwestie organizacyjne zawodów sportowych(obsługę sędziowską, techniczną, merytoryczną, medyczną, wynajem obiektów i sprzętu oraz urządzeń, zakup materiałów biurowych i technicznych itd.) oraz socjalne związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, ubezpieczeniem, odzieżą itd.
 

#GrajmyRazem

Dot. umowy ZZB/000603/BF/D

Cel projektu
1. Prowadzenie kampanii informacyjnej promującej aktywność sportową osób z niepełnosprawnością intelektualną, akceptacje i działania
włączające.
2. Zmiana ogólnopolskiej świadomości społeczności dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualna.
3. Promowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób pełnosprawnych.

Rok 2020 to przygotowanie Polskiej Reprezentacji do Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych oraz realizacja wielu zawodów ogólnopolskich i polskich edycji Europejskich Tygodni Piłki Nożnej i Koszykówki. . Kluczowym czasem dla zawodników jest pierwszy kwartał 2020 roku, kiedy odbędą się Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, podczas których zostanie wyłoniona Polska Reprezentacja Polski na Światowe Igrzyska. II część Igrzysk ze względu na zagrożenie koronawirusem została przeniesiona na październik 2020. Celem kampanii #GrajmyRazem w 2020 roku jest w dalszym ciągu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat działalności oraz samej idei jaka przyświeca Olimpiadom Specjalnym w Polsce. Kontynuacja kampanii ma budować i rozwijać w społeczeństwie, obraz zawodników oraz samych Olimpiad Specjalnych. Chcemy uświadomić społeczeństwu, że Olimpiady Specjalne to nie tylko sportowa
rywalizacja, pełna pozytywnych emocji, gry fair play, wysiłek, walka z własnymi słabościami, ale także zwykłe życie ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, którzy są wśród nas, którzy chcą żyć, być akceptowani na każdym polu, ponieważ taki problem mógłby spotkać każdego z nas. Każdy człowiek mógł się urodzić z niepełnosprawnością intelektualną, ten problem może spotkać
naszych bliskich, przyjaciół – chcemy nauczyć społeczeństwo pozytywnego nastawienia do ludzi z problemem niepełnosprawności intelektualnej poprzez zawodników Olimpiad Specjalnych. Kampania ma na celu także stałe promowanie programów tj. „Młodzi Sportowcy”, „Programu Rodzinnego”, „Wolontariat” i 'Inkluzja'. Wszystkie działania związane z komunikacją Olimpiad Specjalnych są wspierane przez szerokie grono ambasadorów, które stale się poszerza. Kampania w 2020 roku nie będzie wyłącznie ograniczona do relacji z zawodów, chociaż jest to bardzo ważny element działalności, a w szczególności Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2020 wyłaniające reprezentacje Polski na Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Chcemy pokazać życie zawodników i ich rodzin na co dzień, ile czasu poświęcają na treningi, jakie stają przed nimi przeszkody oraz jak się mierzą z własnymi słabościami. Kampania #GrajmyRazem w 2020 będzie oparta o szereg aktywności komunikacyjnych przy wykorzystaniu szeroko zasięgowych kanałów komunikacyjnych w tym telewizja, radio, działania contentowe w serwisach online oraz w mediach społecznościowych.

 

Daj mi szansę!

umowa: ZZB/000619/BF/D

Cel projektu
1.Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną;
2.Usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;
3.Podnoszenie sprawności fizycznej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia;
4.Organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 18 Oddziałach.

Proces rekrutacji zawodników do Projektu rozpoczęliśmy we wrześniu 2019r. we wszystkich Klubach Olimpiad. W Projekcie w zajęciach udział weźmie 1401 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, a zajęcia prowadzić będzie 220 os. grupa trenerów wspieranych 109 osobową ekipą wolontariuszy oraz 41 os. obsługa merytoryczna i techniczna. Trenerzy przez 12 miesięcy pracować będą 20 092 godz.,a godzin wolontariackich będzie ok. 6803 zgodnie z zapisami w dziennikach, harmonogramach i EGW. Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach
sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych. Minimalna dawka treningowa w sporcie, pozwalająca zakwalifikować sportowca do zawodów każdego szczebla, wynosi 10 godzin w ciągu 8 tygodni poprzedzających zawody. Mimo tego robimy wszystko, aby nasi sportowcy mieli zapewnione całoroczne cykle treningowe. Zatrudniając profesjonalną obsługę trenerską i instruktorską, tworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju umiejętności sportowych zgodnych z IPD każdego zawodnika. Jednocześnie, dając równe szanse i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe odbywają się na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych.

Projekty realizowane w 2019r.

#GrajmyRazem

Nr umowy: ZZB/000544/BF/D z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Termin realizacji projektu: od 2019-01-02 do 2020-01-30
Cel programowy PFRON: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności
Typ projektu: Kampanie prowadzone w mediach: telewizja, radio, prasa, Internet
Cele projektu:
1. Prowadzenie kampanii informacyjnej promującej aktywność sportową osób z niepełnosprawnością intelektualną, akceptacje i działania włączające.
2.Zmiana ogólnopolskiej świadomości społeczności dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualna.
3. Promowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób pełnosprawnych.
Dofinansowanie PFRON: 521 454,00 zł
Krótka charakterystyka projektu:

Kampania informacyjna „#Grajmy razem” edycja 2019 jest kontynuacją prowadzonych dotychczas działań komunikacyjnych w mediach ogólnopolskich. Rok 2019 i wszelkie prowadzone działania, mają jeszcze bardziej efektywnie zachęcać społeczeństwo do kibicowania zawodnikom Olimpiad Specjalnych. Chcemy wykorzystać rozgłos Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Abu Dhabi 2019 i przy najważniejszych zawodach 2019 kontynuować kampanię.

Kampania promująca działalność Olimpiad Specjalnych oraz samych zawodników ma niezmiennie jeden cel - podnoszenie świadomości o możliwościach i umiejętnościach osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz o działalności Olimpiad w społeczeństwie. Poprzez promocje, transmisje w mediach ogólnopolskich chcemy uzmysłowić Polakom, że Olimpiady Specjalne są pełnoprawnym uczestnikiem ruchu olimpijskiego na takim samym poziomie jak paraolimpiady i igrzyska regularne, które w polskim społeczeństwie jest doskonale rozpoznawalna. Wszystkie zawody organizowane przez Olimpiady Specjalne Polska są organizowane na najwyższym poziomie, na najlepszych obiektach sportowych z ważną dla uczestników oprawą. Naszym celem jest dotarcie do społeczeństwa z przekazem, że zawody, w których biorą udział zawodnicy Olimpiad Specjalnych są doskonałym sposobem do spędzenia czasu dla całych rodzin podczas wspólnego kibicowania. Chcemy, aby trybuny wypełniły się kibicami, którzy dają siłę i motywują zawodników z niepełnosprawnością intelektualna. Kontynuacja kampanii ma budować i rozwijać w społeczeństwie, obraz zawodników oraz samych Olimpiad Specjalnych. Chcemy podtrzymywać komunikacje opartą na rywalizacji zawodników w najczystszej postaci – gra fair play pozbawiona negatywnego nacechowania charakterystycznego dla zawodowego sportu. Polacy powinni się dowiedzieć, że mogą podziwiać wysiłek, walkę z własnymi słabościami i radość z wygranej zawodników z niepełnosprawnością intelektualną. Kampania ma również zachęcić do współpracy z naszym ruchem w formie wolontariatu – to propozycja szczególnie adresowana dla ludzi młodych (uczniów, studentów) ale także nauczycieli i przedstawicieli firm (wolontariat pracowniczy). Chcemy pokazać, że sport może być dla osób z niepełnosprawnością intelektualną znakomitym sposobem na budowę relacji społecznych, poznanie świata, nowych przyjaźni, zdobycie umiejętności. Udział w kampanii zapewniła liczna grupa ambasadorów w tym dziennikarze, sportowcy i osobowości telewizyjne.

 

Daj mi szansę! - zajęcia treningowe w 18 Oddziałach Regionalnych.
Nr umowy: ZZB/000518/BF/D
Data podpisania umowy: 16.04.2019 r.
Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2019 r. - 31 marca 2020 r.
Cel programowy PFRON: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Typ projektu: Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny
Cele projektu 2019/2020:
1. Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
2. usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. podnoszenie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 18 Oddziałach.
Liczba zawodników: 1179 osób
Liczba trenerów: 216 osób
Liczba godzin zajęć: 19 435 godzin
Dofinansowanie PFRON: 1 715 193,00 zł

Harmonogram: 1 kwietnia 2019 r. - 31 marca 2020 r. - organizacja zajęć treningowych w Oddziałach Regionalnych, monitorowanie ich realizacji i efektów, obsługa merytoryczna, techniczna i trenerska; monitorowanie pracy trenerów, IPD, EGW
Krótka charakterystyka projektu:

Olimpiady Specjalne Polska w ramach projektu w latach 2019-2020 kontynuują ofertę udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną w zajęciach treningowych, które przyczyniają się do ich wszechstronnego rozwoju tak fizycznego jak i społecznego. Zajęcia to możliwość pokazania, że rehabilitacja poprzez sport to wielka szansa na rozwój psychofizyczny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez treningi, zajęcia uświadamiamy społeczeństwu oraz osobom niepełnosprawnym, że sport to przepustka do „normalności”. Możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach treningowych będzie dla uczestników szansą przyswojenia i praktykowania alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, gwarantującego poprawę ich kondycji psychofizycznej i opanowania nowych umiejętności. Ponadto ma dostarczyć im pozytywnych wzorców zachowań oraz komunikacji interpersonalnej, zainspirować i rozwinąć ich indywidualne zainteresowania, pobudzić w kierunku podjęcia różnorodnej aktywności, głównie sportowej. Poprzez aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej przełamujemy bariery, stereotypy i uświadamiamy ich prawa.

Proces rekrutacji zawodników do Projektu rozpoczęliśmy we wrześniu 2018r. we wszystkich Klubach Olimpiad. Każdy zawodnik ma możliwość uczestnictwa w zajęciach jeśli spełnia wymogi formalne(orzeczenia). Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych.

W ramach projektu zajęcia odbywać się będą w następujących dyscyplinach sportowych (formach wspracia): badminton; bocce; bowling i kręgle klasyczne; gimnastyka; hokej halowy; jazda konna; judo; kajakarstwo; kolarstwo; koszykówka; lekkoatletyka; MATP; piłka nożna; piłka siatkowa; pływanie; tenis; tenis stołowy; trójbój siłowy; łyżwiarstwo /wrotki; żeglarstwo;

 

Rozwińmy skrzydła! 
Nr umowy: ZZB/00545/BF/D
Data podpisania umowy: 9.05.2019 r.
Termin realizacji: 01.01.2019-31.03.2020 
Cel programowy PFRON: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.
Typ projektu: Spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym (w szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty).
Cele projektu 2019/20
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów ogólnopolskich, ponadregionalnych
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Dofinansowanie PFRON: 917 422,00 zł
Krótka charakterystyka projektu:

Od ponad 34 lat Olimpiady Specjalne Polska organizują każdego roku zawody sportowe w 25 dyscyplinach sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną od poziomu lokalnego po europejski na terenie całej Polski. Zawody są nie tylko szansą na uwieńczenie codziennych wysiłków treningowych i rehabilitacyjnych, ale również na integrowanie ze społecznościami lokalnymi i przełamywanie stereotypów. Zawody Olimpiad Specjalnych niższego szczebla kwalifikują na zawody wyższego szczebla-zawody regionalne/makroregionalne kwalifikują na zawody ogólnopolskie, zawody ogólnopolskie na zawody europejskie/światowe. We wszystkich zawodach obowiązują Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych w sportach letnich i zimowych. Przepisy te oparte są na oficjalnych przepisach Międzynarodowych lub Narodowych Federacji Sportowych. Podstawową różnicą dzielącą Olimpiady Specjalne od innych sportowych organizacji jest to, że wszyscy zawodnicy, niezależnie od poziomu ich możliwości są jednakowo umotywowani do walki sportowej, a każdy z nich jest zaklasyfikowany do odpowiedniego poziomu sprawności. Dlatego zawody rozpoczynają się preeliminacjami, które prowadzą do stworzenia właściwych grup finałowych, dzięki temu zawodnik rywalizuje z drugim, o podobnych możliwościach sprawnościowych w wyrównanych grupach. Nadrzędnym celem nie jest wyłonienie najbardziej zdolnych rekordzistów, lecz stworzenie możliwości zwycięstwa każdemu zawodnikowi, niezależnie od jego poziomu sprawności.

W 2019/20r. w ramach projektu planujemy organizację zawodów: 1 Igrzysk ogólnopolskich, 4 zawodów ogólnopolskich i 5 zawodów ponadregionalnych. W zawodach w projekcie udział weźmie 1015 zawodników osób z niepełnosprawnością intelektualną, 60 partnerów zunifikowanych oraz 425 trenerów/opiekunów. Zawodnicy i trenerzy mogą wziąć udział w dwóch-trzech zawodach w ramach projektu. W ramach projektu organizatorzy zawodów zabezpieczają kwestie organizacyjne zawodów sportowych (obsługę sędziowską, techniczną, merytoryczną, medyczną, wynajem obiektów i sprzętu oraz urządzeń, zakup materiałów biurowych i technicznych itd.) oraz socjalne związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, ubezpieczeniem, odzieżą itd.

 

W 2019/20 r. w ramach projektu planujemy organizację:

4 zawodów ogólnopolskich: w zawodach udział weźmie 317 zawodników, 60 partnerów oraz 185 trenerów/opiekunów.

5 zawodów ponadregionalnych: w zawodach udział weźmie 472 zawodników, oraz 132 trenerów/opiekunów.

Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska OSP: w zawodach udział weźmie 480 zawodników, oraz 150 trenerów/opiekunów.

Harmonogram działań:

II Ogólnopolski Turniej Judo Olimpiad Specjalnych;,23-26.05.2019, Warszawa, Nadarzyn, Falenty;

XII Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, 7-9.06.2019, Konin/Licheń/Ślesin;

I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych, 11 – 13.10.2019, Spała;

XXXVI Makroregionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych, 14-15.10.2019, Ruda Śląska;

Makroregionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, 17-18.10.2019, Szczecin;

Makroregionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych,           6-7.11.2019, Szamotuły;

XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych, 28.11. – 01.12.2019, Kielce;

Makroregionalny Mityng w Narciarstwie Zjazdowym i Biegu na Rakietach Śnieżnych Olimpiad Specjalnych, 25-26.01.2020, Zakopane;

Makroregionalny Mityng Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych, 01.2020, Bałtów

X Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2-7.03.2020, Bydgoszcz, Zakopane

 

Wymagania dla zawodnika uczestniczącego w zawodach Olimpiad Specjalnych:

- Wymagania wiekowe – Nie ma wyznaczonego maksymalnego wieku do uczestnictwa w Olimpiadach Specjalnych. Minimalny wymagany wiek do uczestnictwa w zawodach Olimpiad Specjalnych wynosi osiem lat.

- Stopień niepełnosprawności - W zawodach w ramach Olimpiad Specjalnych mogą uczestniczyć wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, niezależnie od stopnia niepełnosprawności danej osoby i bez względu na to, czy dana osoba posiada również niepełnosprawność fizyczną, o ile zarejestruje ona swoje uczestnictwo w Olimpiadach Specjalnych zgodnie z wymaganiami przepisów ogólnych.

- Wymagania rejestracyjne - wymagane procedury. Wszystkie osoby, które mogą brać udział w zawodach Olimpiad Specjalnych przed rozpoczęciem swojego udziału w zawodach muszą być zarejestrowane w swoim lokalnym Regionalnym (Oddział Regionalny) Programie Olimpiad Specjalnych.

Kwalifikacja do udziału - Zawodnik kwalifikuje się do udziału w zawodach jeśli:

1.Uczestniczył(a) w zorganizowanym programie treningowym prowadzonym przez wykwalifikowanego trenera Olimpiad Specjalnych z częstotliwością odpowiednią do uzyskania koniecznych umiejętności i przygotowania do zawodów w określonej dyscyplinie i konkurencjach.

2.Uczestniczył(a) uprzednio w zawodach niższego szczebla np. zawodnik musi uczestniczyć w zawodach regionalnych przed udziałem w zawodach ogólnopolskich.

3.Zawodnik musi uczestniczyć w treningach i współzawodnictwie w tej samej dyscyplinie sportu, w której będzie startował w następnych zawodach; jeśli w ramach tej dyscypliny sportu na następnych zawodach zawodnik będzie uczestniczył dodatkowo w innych konkurencjach to należy zadbać o zapewnienie mu przed startem odpowiedniej liczby treningów.

Udział uczestników:

Uczestnikami projektu są zawodnicy Olimpiad Specjalnych, partnerzy zunifikowani oraz trenerzy/opiekunowie - czyli osoby, które przyjeżdżają z zawodnikami na zawody i bezpośrednio za nich odpowiadają. Osoby te nie są organizatorami zawodów i nie świadczą usług odpłatnych w ramach projektu. Traktowani są podczas zawodów na takich samych zasadach jak zawodnicy. W Oddziałach Regionalnych są organizowane zawody regionalne/makroregionalne, z których, spośród złotych medalistów są losowani zawodnicy do udziału w Zawodach Ogólnopolskich. Trenerzy przyjeżdżający na konkretne zawody są rekrutowani i zgłaszani do Organizatora (Biura Narodowego OS/Oddziału Regionalnego) wraz ze zgłoszeniami zawodników na konkretne zawody. Są to trenerzy regularnie trenujący z uczestnikiem zawodów lub prowadzący zajęcia w regionie zawodników. Rekrutacja trenera opiera się głównie w oparciu o zapewnienie bezpieczeństwa konkretnemu zawodnikowi, a więc wybranie osoby która zna jego możliwości i specyfikę jego niepełnosprawności. Partnerzy zunifikowani Olimpiad Specjalnych to pełnosprawni zawodnicy, którzy grają w sportach zespołowych z zawodnikami z niepełnosprawnościami intelektualnymi podczas treningów. Zawodnicy OSP i partnerzy zunifikowani są rekrutowani zgodnie z przyznanymi limitami

Wykaz województw, na terenie których prowadzona będzie rekrutacja zawodników i uczestników:

DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

LUBELSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE

MAŁOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

OPOLSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

 

Projekty realizowane w 2018r.:

 1. „Chcę być lepszy!” 

Nr umowy: ZZB/000480/BF/D z dnia 15 marca 2018 r.
Termin realizacji projektu: od  2018-02-01 do 2019-01-31
Cel programowy PFRON: Poprawa jakości funkcjowania otoczenia osób niepłenosprawnych
Typ projektu: Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych
Cele projektu: Organizacja szkoleń dla podniesienia kompetencji i zwiększania umiejętności otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną (członków rodzin, trenerów sportowych, wolontariuszy, obsługi merytorycznej i technicznej zajęć treningowych i organizacji zawodów oraz wiceprezesów sportowych w OR) dających szanse na wzmocnienie, zwiększenie samodzielności i aktywności osób niepełnosprawnych.
Liczba uczestników: 200
Dofinansowanie PFRON: 85 188,00 zł
Krótka charakterystyka projektu:
W 2018 r OSP zaplanowały organizacje 9 szkoleń: 1 ogólnopolskie warsztaty dla koordynatorów Projektu Olimpiad Specjalnych #BądźFIT; 4 makroregionalne szkolenia dla trenerów, instruktorów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji i podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi; 1 ogólnopolskie szkolenie dla kadry i wolontariuszy OSP; 4 makroregionalne warsztaty Projektu #BądźFIT.
Szkolenia mają na celu doskonalenie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością intelektualną - trenerami, instruktorami sportowymi, a także z osobami aktywnie wspierającymi działania Olimpiad Specjalnych na rzecz niepełnosprawnych (wolontariuszami, opiekunami, członkami rodzin zawodników trenujących w ramach stowarzyszenia). Poszerzanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie ma duży wpływ na proces integracji niepełnosprawnych. Wiedza zdobywana podczas szkoleń pozwoli na podniesienie jakości oferty skierowanej do osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach działań Olimpiad Specjalnych. Podczas szkoleń eksperci i specjaliści będą uczyć w jaki sposób rozwijać umiejętności sportowe i społeczne naszych zawodników ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, umiejętności dające większą zaradność i samodzielność oraz aktywność w różnych sferach życia, a także jak nauczyć ich zdrowo się odżywiać i prowadzić zdrowy tryb życia. Ważnym celem warsztatów będzie podniesienie poziomu wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych, szczególnie zaś prawa do edukacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych, zachęcanie do współpracy pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań w ramach Olimpiad Specjalnych (trenerami, instruktorami, obsługą merytoryczno-techniczną zajęć) a członkami rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszami, itp. Odpowiednio przeszkoleni trenerzy, wolontariusze, członkowie rodzin będą lepiej przygotowywać osoby z niepełnosprawnością intelektualną do formułowania, wyrażania swych myśli i opinii, podnoszenia zaradności życiowej i umiejętności funkcjonowania w grupie oraz w społeczności lokalnej. Z drugiej strony, istotna rzeczą dla funkcjonowania Olimpiad Specjalnych jest również podnoszenie umiejętności trenerskich i instruktorskich w uprawianych dyscyplinach sportu.

 

 

 

 

 

 

 1. #GrajmyRazem

Nr umowy: ZZB/000479/BF/D z dnia 15 marca 2018 r.
Termin realizacji projektu: od 2018-01-01 do 2019-03-31
Cel programowy PFRON: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”
Typ projektu: Kampanie prowadzone w mediach: telewizja, radio, prasa, Internet
Cele projektu:
1. Prowadzenie kampanii informacyjnej promującej aktywność sportową osób z niepełnosprawnością intelektualną, akceptacje i działania włączające.
2.Zmiana ogólnopolskiej świadomości społeczności dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualna.
3. Promowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób pełnosprawnych.
Dofinansowanie PFRON: 700 000,00 zł
Krótka charakterystyka projektu:
Kampania informacyjna #GrajmyRazem ma zachęcić społeczeństwo polskie do kibicowania zawodnikom Olimpiad Specjalnych na zawodach w całej Polsce, w tym podczas Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2018, które wyłonią polską reprezentację na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Abu Dhabi 2019. Kampania ma także przybliżyć sylwetki i sportowy wysiłek naszych Olimpijczyków i uzmysłowić Polakom, że Olimpiady Specjalne są trzecim filarem ruchu olimpijskiego. Nasze społeczeństwo ma już dużą świadomość sportu paraolimpijskiego. Dzięki kampanii „#Grajmy razem”, realizowanej wspólnie z PFRON, chcemy zwiększyć rozpoznawalność zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, którzy tak jak pełnosprawni olimpijczycy i paraolimpijczycy reprezentują nasz kraj i zdobywają dla nas medale. Celem kampanii jest zmiana świadomości społecznej dot. możliwości i umiejętności osób z niepełniosprawnością intelektualną, wzrost akceptacji, eliminowania stereotypów i uprzedzeń. Chcemy realizować założenia edukacji włączającej i zaprosić społeczeństwo do wspólnego życia sportowego, zawodowego i prywatnego. Bardzo zależy nam na kontynuowaniu promowania naszych zawodników w swoich rolach sportowych jak i życiowych. Ich aktywność sportowa przekłada się na ich aktywność społeczną i osobistą. Pokazywanie w ten sposób osób z niepełnosprawnością intelektualną daje szanse na zmianę postrzegania i postaw społecznych względem osób oraz aktywizuje inne osoby niepełnosprawne. Kampania jest podzielona na dwie odsłony. Pierwsza odsłona ma nagłośnić i wypromować najważniejsze wydarzenia sportowe OSP 2018 roku, druga przybliżyć ogólnopolski program treningów sportowych i przygotowań polskiej reprezentacji OSP na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi 2019 oraz pokazać sylwetki sportowców z całej Polski, którzy wyjadą na Igrzyska.

3. Daj mi szansę! - zajęcia treningowe w 17 Oddziałach Regionalnych.
Nr umowy: ZZB/000430/BF/D
Data podpisania umowy: 19.05.2017 r.
Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. - 31 marca 2019 r.
Cel programowy PFRON: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Typ projektu: Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny
Cele projektu 2018/2019:
1. Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
2. usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. podnoszenie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 17 Oddziałach.
Liczba zawodników: 1180 osób (II okres finansowania)
Liczba trenerów: 196 osób (II okres finansowania)
Liczba godzin zajęć: 18 328 godzin (II okres finansowania)
Dofinansowanie PFRON: 1 632 767,93 zł (II okres finansowania)
Krótka charakterystyka projektu: Olimpiady Specjalne Polska w ramach projektu przez kolejne 3 lata kontynuują ofertę udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną w zajęciach treningowych, które przyczyniają się do ich wszechstronnego rozwoju tak fizycznego jak i społecznego. Zajęcia to możliwość pokazania, że rehabilitacja poprzez sport to wielka szansa na rozwój psychofizyczny osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poprzez treningi, zajęcia uświadamiamy społeczeństwu oraz osobom niepełnosprawnym, że sport to przepustka do „normalności”. Mimo, że w Olimpiadach Specjalnych nie mówimy o rekordach, nie są najważniejsze medale i wyniki, to ważny jest indywidualny rozwój każdego sportowca. Położenie akcentu na aktywność sportową, ma wesprzeć osoby niepełnosprawne intelektualnie w funkcjonowaniu w społeczeństwie na prawach szanowanych jego członków, poprzez stworzenie im pełnej sposobności rozwijania i demonstrowania swoich umiejętności. Ponadto stwarza warunki do włączania się osób niepełnosprawnych intelektualnie w aktywności społeczne, na zasadach równości, szacunku i akceptacji. Możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach treningowych będzie dla uczestników szansą przyswojenia i praktykowania alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, gwarantującego poprawę ich kondycji psychofizycznej i opanowania nowych umiejętności. Ponadto ma dostarczyć im pozytywnych wzorców zachowań oraz komunikacji interpersonalnej, zainspirować i rozwinąć ich indywidualne zainteresowania, pobudzić w kierunku podjęcia różnorodnej aktywności, głównie sportowej. Poprzez aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej przełamujemy bariery, stereotypy i uświadamiamy ich prawa. Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych. Treningi będą prowadzone w następujących dyscyplinach: badminton; bocce; bowling i kręgle klasyczne; dwubój/trójbój siłowy; gimnastyka; golf; hokej halowy; jazda konna; kajakarstwo; kolarstwo; koszykówka; LA; łyżwiarstwo szybkie/łyżworolki; MATP; piłka nożna; pływanie; piłka siatkowa; tenis stołowy i ziemny; żeglarstwo; judo. Minimalna dawka treningowa w sporcie, pozwalająca zakwalifikować sportowca do zawodów każdego szczebla, wynosi 10 godzin w ciągu 8 tygodni poprzedzających zawody. Mimo tego robimy wszystko, aby nasi sportowcy mieli zapewnione całoroczne cykle treningowe. Zatrudniając profesjonalną obsługę trenerską i instruktorską, tworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju umiejętności sportowych. Jednocześnie, dając równe szanse i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe odbywają się na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych.
 
4. Rozwińmy skrzydła! 
Nr umowy: ZZB/00489/BF/D
Data podpisania umowy: 17.04.2018 r.
Termin realizacji: 01.01.2018-31.12.2018  
Cel programowy PFRON: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.
Typ projektu: Spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty).
 Cele projektu 2018
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów ogólnopolskich,
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 
Krótka charakterystyka projektu:
W 2018 r. w ramach projektu planujemy organizację zawodów kwalifikujących zawodników na zawody światowe w 2019 r. w Abu Dhabi: 1 Igrzysk ogólnopolskich, 3 zawodów ogólnopolskich, 2 zawodów ponadregionalnych, 1 sprawdzian. Organizacja imprez ma na celu motywowanie trenerów i zawodników do intensywnej oraz systematycznej pracy treningowej, popularyzację dyscyplin sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwienie zawodnikom startu w zawodach sportowych, rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w całej Polsce oraz integrację ze środowiskiem. Jednocześnie spośród medalistów zawodów ogólnopolskich wyłonieni zostaną reprezentanci Olimpiad Specjalnych Polska na zawody wyższej rangi jak np. zawody międzynarodowe oraz rangi europejskiej oraz Światowe Letnie Igrzyska OSP w Abu Dhabi.
Zawodnicy w 2018 roku będą brać udział podczas zawodów w następujących dyscyplinach: badminton, bocce, bowling, gimnastyka, golf, jeździectwo, kolarstwo, kajakarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, piłka nożna, pływanie, tenis, tenis stołowy, trójbój siłowy, wrotkarstwo, judo.
Organizatorami zawodów są Oddziały Regionalne i Biuro Narodowe oraz Komitety Organizacyjne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Special Olympics organizator wszystkich zawodów zapewnia zawodnikom i trenerom bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazdy, sprzęt i odzież sportową itd. Organizator zapewnia cały ceremoniał olimpijski czyli Ceremonie Otwarcia i Zamknięcia oraz Ceremonie Dekoracji. Organizatorzy zapewniają czas wolny w postaci Wioski Olimpiad Specjalnych, koncertów. Organizator odpowiada za profesjonalną obsługę merytoryczno-techniczną, sędziowską, medyczną oraz wolontariacką. Organizator zapewnia w zależności od zapotrzebowania zakwaterowanie, wyżywienie, strój do pracy, ubezpieczenie, transport obsłudze zawodów. Poprzez współpracę z mediami, organizację Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia zawodów oraz promocyjne publikacje pokazujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz promujemy aktywność sportową. Zawody poza rywalizacją sportową, dają szansę na zmianę świadomości ludzi, łamanie stereotypów, na zrozumienie i akceptację odmienności. Dają szansę zawodnikom i ich rodzinom na pokazanie siebie w innych rolach społecznych.

W 2018 r. w ramach projektu planujemy organizację:

 

 

 1. 3 zawodów ogólnopolskich:  w zawodach udział weźmie 255 zawodników, oraz 90 trenerów/opiekunów.
 2. 2 zawodów ponadregionalnych:  w zawodach udział weźmie 290 zawodników, oraz 140 trenerów/opiekunów.
 3. Ogólnopolskie Letnie Igrzyska OSP:  w zawodach udział weźmie 1000 zawodników, oraz 340 trenerów/opiekunów.
 4. Sprawdzian:  w sprawdzianie udział weźmie 98 zawodników.

Koszt całkowity projektu: 2 765 804,93 zł
Dofinansowanie PFRON: 1 340 021,70 zł
Harmonogram działań:

 

 

 • X Ogólnopolski Mityng Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych; 20-22.04.2018, Bydgoszcz;
 • XI Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych; 21-23.05.2018, Sława;
 • X Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych, 24-27.05.2018, Konin/Licheń/Golina;
 • XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 8-12.06.2018, Katowice, Chorzów, Miłków;
 • Sprawdzian w 17 dyscyplinach przed Światowymi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych - Obóz sportowy Olimpiad Specjalnych , 2-8.10.2018, Bydgoszcz;
 • XXXIII Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych, 16.10.2018, Katowice;
 • I Dolnośląski Makroregionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, 18.10.2018, Dobroszyce.

Wymagania dla zawodnika uczestniczącego w zawodach Olimpiad Specjalnych:
- Wymagania wiekowe – Nie ma wyznaczonego maksymalnego wieku do uczestnictwa w Olimpiadach Specjalnych. Minimalny wymagany wiek do uczestnictwa w zawodach Olimpiad Specjalnych wynosi osiem lat.
- Stopień niepełnosprawności - W zawodach w ramach Olimpiad Specjalnych mogą uczestniczyć wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, niezależnie od stopnia niepełnosprawności danej osoby i bez względu na to, czy dana osoba posiada również niepełnosprawność fizyczną, o ile zarejestruje ona swoje uczestnictwo w Olimpiadach Specjalnych zgodnie z wymaganiami przepisów ogólnych.
- Wymagania rejestracyjne - wymagane procedury. Wszystkie osoby, które mogą brać udział w zawodach Olimpiad Specjalnych przed rozpoczęciem swojego udziału w zawodach muszą być zarejestrowane w swoim lokalnym Regionalnym (Oddział Regionalny) Programie Olimpiad Specjalnych.
Kwalifikacja do udziału - Zawodnik kwalifikuje się do udziału w zawodach jeśli:
1.Uczestniczył(a) w zorganizowanym programie treningowym prowadzonym przez wykwalifikowanego trenera Olimpiad Specjalnych z częstotliwością odpowiednią do uzyskania koniecznych umiejętności i przygotowania do zawodów w określonej dyscyplinie i konkurencjach.
2.Uczestniczył(a) uprzednio w zawodach niższego szczebla np. zawodnik musi uczestniczyć w zawodach regionalnych przed udziałem w zawodach ogólnopolskich.
3.Zawodnik musi uczestniczyć w treningach i współzawodnictwie w tej samej dyscyplinie sportu, w której będzie startował w następnych zawodach; jeśli w ramach tej dyscypliny sportu na następnych zawodach zawodnik będzie uczestniczył dodatkowo w innych konkurencjach to należy zadbać o zapewnienie mu przed startem odpowiedniej liczby treningów.
Udział uczestników:
Uczestnikami są trenerzy, opiekunowie czyli osoby, które przyjeżdżają z zawodnikami na zawody i bezpośrednio za nich odpowiadają. Osoby te nie są organizatorami zawodów i nie świadczą usług odpłatnych w ramach projektu. Traktowani są podczas zawodów na takich samych zasadach uczestnika jak zawodnicy.
Wykaz województw, na terenie których prowadzona będzie rekrutacja:
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.