Wybierz oddział

Aktualności

8-10 czerwca 2018r. spotkajmy się na AWF Katowice.


M
iędzynarodowa Konferencja 50 lat Olimpiad Specjalnych, podnoszenia sprawności fizycznej, aktywizacji społecznej i wspierania zdrowia osób z niepełnosprawnością intelektualnąjest organizowana w trakcie XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w dniach od 9 do 12 czerwca 2018 roku w Katowicach, Chorzowie i Mikołowie. W Igrzyskach będzie uczestniczyło 1000 Zawodników Olimpiad Specjalnych oraz 1100 trenerów, wolontariuszy i organizatorów. Zawodnicy będą rywalizować w lekkiej atletyce, piłce nożnej, kolarstwie, bocce, trójboju siłowym, tenisie ziemnym, tenisie stołowym, badmintonie, pływaniu, bowlingu i golfie.

Czas Konferencji jest szczególny, gdyż Special Olympics w 2018 roku obchodzą pięćdziesięciolecie działalności. Konferencja ta jest szansą do spotkania naukowców i praktyków zajmujących się szeroko pojętą tematyką osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dwa obszary naukowe dotyczące aktywności fizycznej oraz zdrowia niewątpliwie będą szansą do dyskusji, która wzbogaci i wpłynie na uporządkowanie wiedzą dotyczącą tej grupy osób. Konferencja ta, jest wpleciona w program Igrzysk, co pozwoli wziąć udział w uroczystej Ceremonii Otwarcia która odbędzie się 9 czerwca w katowickim Spodku, zaś w ostatnim dniu Konferencji zaplanowano udział w zawodach sportowych oraz programach zdrowotnych.

Zależy nam bardzo na aktywnym uczestnictwie trenerów, pedagogów, lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, socjologów oraz tych wszystkich osób, które wspomagają osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Tematyka Konferencji

1. 50 lat Olimpiad Specjalnych.

2. Zdrowie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3. Aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Wsparcie jakości życia i zdrowia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich środowiska.

5. Nowe technologie wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczenie.

6. Sesja plakatowa – varia. Słowa kluczowe  (key words):  Olimpiady Specjalne (Special Olympics); Zdrowie osób z niepełnosprawnością intelektualną (health of people with intellectual disability); Aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną (physical activity of people with intellectual disability); Nowe technologie wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczenie (new technologies in life of people with intellectual disability).

Na Konferencję należy zarejestrować się na stronie internetowej AWF Katowice: https://awf.katowice.pl/uczelnia/50-lat-olimpiad-specjalnych/50-lat-olimpiad-specjalnych-formularz-zgloszeniowy

7 kwietnia 2018r. Światowy Dzień Zdrowia

Olimpiady Specjalne od 50 lat poprzez programy sportowe i pozasportowe promują zdrowy styl życia wsród osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Każdy może korzystac z programu Zdrowi Sportowcy, Zdrowa Społecznośc i #BądźFIT.

Światowa Organizacja Zdrowia powstała na kanwie przekonania, że wszyscy ludzie powinni móc korzystać z prawa do najwyższego możliwego poziomu zdrowia. W związku z tym wizja „Zdrowie dla wszystkich

” była naszym naczelnym drogowskazem przez ponad 70 lat. Jest ona również impulsem dla dążeń całej organizacji wspierających kraje w wysiłkach ku stworzeniu powszechnej opieki zdrowotnej (ang. Universal Health Coverage, UHC). W tym jubileuszowym, 70-tym roku swojej działalności, Światowa Organizacja Zdrowia wzywa światowych przywódców do spełnienia obietnicy, którą złożyli podpisując Cele Zrównoważonego Rozwoju w 2015 r. i zaangażowania w konkretne działania służące poprawie zdrowia dla wszystkich. Oznacza to zapewnienie każdemu dostępu do opieki zdrowotnej na niezbędnym poziomie niezależnie od miejsca i zasobności portfela. Organizacja utrzymuje zorientowanie na powszechną opiekę zdrowotną poprzez serię wydarzeń zaplanowanych na 2018 r. Pierwszym z nich jest Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia, będący okazją do globalnych i lokalnych dyskusji na temat sposobów osiągnięcia zdrowia dla wszystkich.

W 2018 roku naszym celem jest inspirować, motywować i doradzać podmiotom związanym z powszechną opieką zdrowotną, by powzięły odpowiednie działania sprzyjające powszechnej opiece zdrowotnej. 1.  Inspirowanie – podkreślając wpływ decydentów politycznych na transformację ogólnonarodowego stanu zdrowia; uświadamiając, że jest to proces zaangażowany i ambitny; zapraszając do uczestnictwa w procesie zmian. 2.  Motywowanie – dzieląc się przykładami z krajów, które już zbliżają się do osiągnięcia powszechnej opieki zdrowotnej; zachęcając innych do znalezienia własnej ścieżki do osiągnięcia celu. 3.  Doradzanie – zapewniając narzędzia do zorganizowanego dialogu politycznego na temat poprawy powszechności opieki zdrowotnej w danym kraju lub wspierając takie wysiłki w innych krajach (poprzez np. rozszerzenie dostępności opieki, poprawę jakości świadczonych usług medycznych, zredukowanie konieczności odpłatności z własnej kieszeni).

16-17 listopada 2017r. Poznań O adaptowanej aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnościami w międzynarodowym gronie.

Wybitni światowi i polscy eksperci, wręczenie statuetek za promowanie sportu osób niepełnosprawnych, warsztaty sportowe, dyskusje w międzynarodowym gronie prelegentów - to wszystko podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej pt. Węzłowe problemy adaptowanej aktywności fizycznej,  która odbyła się 16-17 listopada br. w AWF w Poznaniu.

W programie konferencji zaplanowano wystąpienia światowej klasy ekspertów i naukowców, szereg prelekcji, m.in. na temat  zdrowia osób  niepełnosprawnych, poszukiwań dowodów naukowych w adaptowanej aktywności fizycznej w  kontekście rehabilitacji, czy doskonalenia praktyki w zakresie adaptowanej aktywności fizycznej adresowanej do dzieci, młodzieży i osób starszych z  różnymi niepełnosprawnościami i tzw. dyskusje okrągłego stołu, które odnosiły się do trzech głównych tematów, które można je przedstawić w postaci następujących pytań:
1.      Jakie są i jakie mogłyby być uzasadnienia teoretyczne dla praktycznej działalności realizowanej w ramach adaptowanej aktywności fizycznej? (naukowa wiedza biologiczna, psychologiczna, pedagogiczna, naukoznawcza, kinezjologiczna jako regulator praktyki AAF)?
2.      Jakie jest zapotrzebowanie na prowadzenie diagnozy (rozumianej jako określanie potrzeb i możliwości fizycznych i psychospołecznych) osób korzystających z adaptowanej aktywności fizycznej (punkt widzenia medyczny, biomechaniczny, psychopedagogiczny) oraz ewaluacji jej efektów?
3.      Na czym polega profesjonalizm działalności specjalistów w zakresie dostosowanej aktywności ruchowej? (AAF a obowiązujące standardy profesjonalnego działania, zakres działania specjalistów AAF, przygotowanie zawodowe specjalistów AAF)?

Podejmowane dyskusje służyły więc zarówno wymianie poglądów jak i wytyczeniu kierunku  współpracy z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym.

Ponadto, podczas konferencji odbyły się warsztaty których celem było doskonalenie  praktycznych kompetencji w zakresie adaptowanej aktywności fizycznej. m.in. z judo Olimpiad Specjalnych, tenisa stołowego dźwiękowego dla niewidomych i niedowidzących czy ampfutbolu z udziałem tegorocznych, brązowych medalistów Mistrzostw Europy oraz integracji bilateralnej.  

Podczas tegorocznej edycji konferencji PTNAAF, po raz pierwszy wręczone zostały statuetki „Pochodnia im. Profesora Jana Dziedzica” współtwórcy systemu kształcenia specjalistów w zakresie rehabilitacji ruchowej w Polsce, wybitnego badacza problemów kultury fizycznej osób niepełnosprawnych,  trenera       niewidomych  sportowców,   wielkiego społecznika i krzewiciela idei integracji osób niepełnosprawnych i organizatora pierwszej w Polsce Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.  
Za wybitne osiągnięcia sportowe oraz osobisty wkład w rozwój kultury fizycznej osób niepełnosprawnych Kapituła „Pochodni Profesora Jana Dziedzica” przyznała to  zaszczytne wyróżnienie następującym sportowcom:
Halinie Andrzejak –  od 23 lat zawodniczka Olimpiad Specjalnych Polska,  narciarka alpejska, pływaczka i kajakarka, członkini Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych na Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Nagano 2005, członkini Europejskiej Rady Zawodników Special Olympics oraz Komitetu Krajowego i Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska.
Rafałowi Szumcowi –           sportowiec (kolarstwo ręczne i narciarstwo zjazdowe).Paraolimpijczyk (Vancouver 2010, Sochi 2014). Animator sportu dla           osób z niepełnosprawnością. Założyciel klubu Veloaktiv, w którym prowadzi    sekcje  kolarską i narciarską.
Łukaszowi Szelidze – reprezentant Polski w  narciarstwie  alpejskim na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich w Nagano, Salt Lake City i Turynie. Uczestnik Mistrzostw Świata, Pucharów Świata i Europy. Członek Zarządu Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz Polskiego Związku Niepełnosprawnych START.

Statuetki dla wyróżnionych, wybitnych sportowców i promotorów rozwoju sportu osób niepełnosprawnych wręczyli: pani Ewa Dziedzic – Szeszuła, córka prof. Jana Dziedzica, Joanna Styczeń – Lasocka, Dyrektor Generalna Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne Polska oraz prof. dr hab. Stanisław Kowalik, kierownik Katedry Adaptowanej Aktywności Fizycznej AWF w Poznaniu i niestrudzony pomysłodawca inicjatywyJ podczas uroczystej inauguracji wydarzenia.

Dzięki zaangażowaniu uczestników, chęci dzielenia się swoimi pracami naukowo -badawczymi konferencja w Poznaniu okazała się ciekawym i inspirującym doświadczeniem zarówno dla pracowników naukowych reprezentujących ośrodki akademickie w całej Polsce i za granicą,
praktyków będących przedstawicielami środowisk terapeutycznych oraz studentów, którzy w przyszłości wdrażać będą ideę adaptowanej aktywności fizycznej w pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.
 

AWF Poznań & Natalia Nowak

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.